21. 1. 2020  0:32 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Považská Bystrica - verejné priestory v centre
Autor: Bc. Jana Pajchlová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Považská Bystrica - verejné priestory v centre
Abstrakt:Súhrn: Zadaním bakalárskej práce je navrhnúť revitalizáciu časti centrálnej mestskej zóny mesta Považská Bystrica, ktorá tvorí dôležitú súčasť verejných priestorov mesta. Riešená časť sa nachádza na Námestí Andreja Hlinku na pravo od brehu biokoridoru Domanižanka a je ohraničená budovami administratívi, ulicou Jánska, obchodným domom Hypernova a budovou Kina Mier. V minulosti bolo toto územie obytnou zónou a po kompletnej reštrukturalizácii mesta v komunistickom období na socialistickú architektúru sa využíva ako námestie s prevažne parkovým charakterom s nízkou zeleňou, respektíve zatrávnenými plochami, fontánou a chodníkmi, ktoré prepájajú územie ale zároveň ohraničujú zatrávnené plochy, ktoré sú využívané minimálne. Fontána ma kruhový charakter a je v devastovanom stave, preto je nutna revitalizácia . Na ulici pri budovách administratívi sa nachádza parkovanie. Na území sa tiež nachádzajú dva rodinné domy, ktoré nezapadajú do územného plánu mesta a tvoria v prostredí prekvapujúci moment. Atmosféra celej centrálnej mestskej zóny je zarážajúca vzhľadom na veľmosť mesta v porovnaní s veľkostou jeho centrálnej mestskej zóny. Odstupy budov a teda nimi vymedzené šírky ulíc sú naddimenzované pri uvážení ľudskej mierky. Verejný priestor pôsobí chaoticky a dezorientovane. Monumentálnosť budov svedší o eknomickom raste mesta v dobe jeho prestavby. Nasledujúca práca sa zaoberá revitalizáciou námestia Andreja Hlinku na verejný priestor s parkovým charakterom a možnosťami rôznych služieb vhodných pre parkovú zónu mestského charakteru. Návrh ponúka obyvateľom Považskej Bystrice priestor na aktívny, pasívny odpočinok, kultúrne vyžitie v priestoroch galérie, priestory pre umiestnenie drobnej dočasnej architektúry trhov. Výrazným prvkov a zmenou v prostredí je prístrešok, ktorý zastrešuje obvodovú časť "parku" a zjednocuje územie. Zastrešenie je nosené na ocelľových stĺpoch, ktoré svojou moduláciou vytváraju ohraničený chodník a rozdeľujú územie na vnútornú kľudovú zónu a vonkajšiu aktívnu zónu. Parkovacie územie je premenené chodník a zatravnené časti, kvôli prepojeniu parteru administratívnych budov s parkom. Miesta parkovania sú nahradené v novonavrhovanom objekte parkovacieho domu na Štúrovej ulici pri budove pobočky VÚB banky. Tok rieky domanižanka rozdeľuje územie centrálnej mestskej zóny na ľavú prevažne obchodnú časť a pravú časť, ktorá nadobudne prevžne parkový charakter verejného priestoru. Koryto rieky je prístupnené schodmi pozdĺž rieky z ochoch jej strán v časti s predpokladaným najhustejším pohybom ľudí. Popri rieke sú navrhnuté z oboch stán cyklistický chodník aj chodník pre peších, ktorý vedie od Sídliska SNP k rieke Váh. Celé územie tak je jednoducho prístupné obyvateľom mesta nie len automobilovou dopravou. Navrhovaný verejný priestor je tak uzlovým pri prechode centrálnou mestskou zónou.
Klíčová slova:verejný priestor, biokoridor, strecha

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně