25. 1. 2020  18:35 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Považská Bystrica - verejné priestory v centre
Autor: Bc. Jana Pajchlová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Považská Bystrica - verejné priestory v centre
Abstrakt:Súhrn: Zadaním bakalárskej práce je navrhnúť revitalizáciu časti centrálnej mestskej zóny mesta Považská Bystrica, ktorá tvorí dôležitú súčasť verejných priestorov mesta. Riešená časť sa nachádza na Námestí Andreja Hlinku na pravo od brehu biokoridoru Domanižanka a je ohraničená budovami administratívi, ulicou Jánska, obchodným domom Hypernova a budovou Kina Mier. V minulosti bolo toto územie obytnou zónou a po kompletnej reštrukturalizácii mesta v komunistickom období na socialistickú architektúru sa využíva ako námestie s prevažne parkovým charakterom s nízkou zeleňou, respektíve zatrávnenými plochami, fontánou a chodníkmi, ktoré prepájajú územie ale zároveň ohraničujú zatrávnené plochy, ktoré sú využívané minimálne. Fontána ma kruhový charakter a je v devastovanom stave, preto je nutna revitalizácia . Na ulici pri budovách administratívi sa nachádza parkovanie. Na území sa tiež nachádzajú dva rodinné domy, ktoré nezapadajú do územného plánu mesta a tvoria v prostredí prekvapujúci moment. Atmosféra celej centrálnej mestskej zóny je zarážajúca vzhľadom na veľmosť mesta v porovnaní s veľkostou jeho centrálnej mestskej zóny. Odstupy budov a teda nimi vymedzené šírky ulíc sú naddimenzované pri uvážení ľudskej mierky. Verejný priestor pôsobí chaoticky a dezorientovane. Monumentálnosť budov svedší o eknomickom raste mesta v dobe jeho prestavby. Nasledujúca práca sa zaoberá revitalizáciou námestia Andreja Hlinku na verejný priestor s parkovým charakterom a možnosťami rôznych služieb vhodných pre parkovú zónu mestského charakteru. Návrh ponúka obyvateľom Považskej Bystrice priestor na aktívny, pasívny odpočinok, kultúrne vyžitie v priestoroch galérie, priestory pre umiestnenie drobnej dočasnej architektúry trhov. Výrazným prvkov a zmenou v prostredí je prístrešok, ktorý zastrešuje obvodovú časť "parku" a zjednocuje územie. Zastrešenie je nosené na ocelľových stĺpoch, ktoré svojou moduláciou vytváraju ohraničený chodník a rozdeľujú územie na vnútornú kľudovú zónu a vonkajšiu aktívnu zónu. Parkovacie územie je premenené chodník a zatravnené časti, kvôli prepojeniu parteru administratívnych budov s parkom. Miesta parkovania sú nahradené v novonavrhovanom objekte parkovacieho domu na Štúrovej ulici pri budove pobočky VÚB banky. Tok rieky domanižanka rozdeľuje územie centrálnej mestskej zóny na ľavú prevažne obchodnú časť a pravú časť, ktorá nadobudne prevžne parkový charakter verejného priestoru. Koryto rieky je prístupnené schodmi pozdĺž rieky z ochoch jej strán v časti s predpokladaným najhustejším pohybom ľudí. Popri rieke sú navrhnuté z oboch stán cyklistický chodník aj chodník pre peších, ktorý vedie od Sídliska SNP k rieke Váh. Celé územie tak je jednoducho prístupné obyvateľom mesta nie len automobilovou dopravou. Navrhovaný verejný priestor je tak uzlovým pri prechode centrálnou mestskou zónou.
Kľúčové slová:verejný priestor, biokoridor, strecha

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene