26. 1. 2020  16:21 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bratislava Lamač - vstupná brána
Autor: Ing. arch. Viktor Mikus
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Dipl.Ing.arch. Peter Stec, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bratislava Lamač - vstupná brána
Abstrakt:Cieľom mojej práce bolo nadviazať na preddiplomový projekt zameraný na riešenie a návrh lokality Lamačská brána -- severozápadný rozvoj mesta Bratislava. Riešené územie diplomovej práce sa nachádza v južnej časti Lamačskej brány, ktorá tvorí hlavný ťažiskový priestor a vstupnú bránu do územia. Hlavným cieľom urbanisticko -- architektonického riešenia bolo prepojiť mestské časti Lamač, Dúbravka, Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica, vytvoriť nový dopravný uzol spájajúci sieť autobusovej, električkovej a železničnej dopravy v novovybudovanej železničnej stanici nachádzajúcej sa v strategickom bode kríženia diaľnice zo smeru Brno a železničnej trate č. 110, ktorá nadväzuje na rakúsku i českú železničnú sieť. Návrh ráta s prepojením územia s Rakúskom, dôležité sú najmä väzby na Marchegg a zámok Schlosshof, vznikajúce doplnením existujúcej siete cyklotrás a ich prepojením s rakúskou sieťou pomocou v súčasnosti už existujúceho mosta cez rieku Morava. Vo blízkosti mostu je navrhnutý menší prístav, resp. mólo pre výletné lode. Dopravné riešenie nadväzuje na navrhovaný nultý obchvat Bratislavy, prechádzajúci pod masívom Karpát a vyúsťujúci medzi obcami Borinka a Marianka, ktorý sa napája na existujúcu diaľnicu na severnej hranici riešeného územia preddiplomového projektu. Od tohto uzla pokračuje navrhovaná komunikácia I. triedy smerom na Marchegg. Električková trať je v návrhu predĺžená a zokruhovaná zo súčasnej konečnej zástavky v Saratove, cez navrhovaný uzol a riešené územie do devínskej Novej Vsi a späť. Kompozícia návrhu sa opiera o existujúce dominanty v území (zámok Schlosshof, Milučkého krematórium, zrúcaninu Pajštún, Sandberg, Devínsky hrad, kamzík). Hlavné kompozičné uzly sa nachádzajú na krížení priehľadov na dominanty alebo krížení významných dopravných trás. Cieľom projektu bolo navrhnúť také riešenie, ktoré by podporilo rozvoj mesta do severo-západného smeru, zároveň sa citlivo začlenilo do existujúcich štruktúr, prepojilo ich a vytvorilo akýsi gravitačný bod priťahujúci do územia návštevníkov, investorov, či turistov nielen zo Slovenska, to všetko rešpektujúc prírodné danosti územia (biokoridory, blízkosť CHKO).
Klíčová slova:Lamačská brána, severozápadný rozvoj Bratislavy, vstupná brána

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně