21. 1. 2020  2:03 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bratislava Lamač - vstupná brána
Autor: Ing. arch. Viktor Mikus
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Dipl.Ing.arch. Peter Stec, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bratislava Lamač - vstupná brána
Abstrakt:Cieľom mojej práce bolo nadviazať na preddiplomový projekt zameraný na riešenie a návrh lokality Lamačská brána -- severozápadný rozvoj mesta Bratislava. Riešené územie diplomovej práce sa nachádza v južnej časti Lamačskej brány, ktorá tvorí hlavný ťažiskový priestor a vstupnú bránu do územia. Hlavným cieľom urbanisticko -- architektonického riešenia bolo prepojiť mestské časti Lamač, Dúbravka, Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica, vytvoriť nový dopravný uzol spájajúci sieť autobusovej, električkovej a železničnej dopravy v novovybudovanej železničnej stanici nachádzajúcej sa v strategickom bode kríženia diaľnice zo smeru Brno a železničnej trate č. 110, ktorá nadväzuje na rakúsku i českú železničnú sieť. Návrh ráta s prepojením územia s Rakúskom, dôležité sú najmä väzby na Marchegg a zámok Schlosshof, vznikajúce doplnením existujúcej siete cyklotrás a ich prepojením s rakúskou sieťou pomocou v súčasnosti už existujúceho mosta cez rieku Morava. Vo blízkosti mostu je navrhnutý menší prístav, resp. mólo pre výletné lode. Dopravné riešenie nadväzuje na navrhovaný nultý obchvat Bratislavy, prechádzajúci pod masívom Karpát a vyúsťujúci medzi obcami Borinka a Marianka, ktorý sa napája na existujúcu diaľnicu na severnej hranici riešeného územia preddiplomového projektu. Od tohto uzla pokračuje navrhovaná komunikácia I. triedy smerom na Marchegg. Električková trať je v návrhu predĺžená a zokruhovaná zo súčasnej konečnej zástavky v Saratove, cez navrhovaný uzol a riešené územie do devínskej Novej Vsi a späť. Kompozícia návrhu sa opiera o existujúce dominanty v území (zámok Schlosshof, Milučkého krematórium, zrúcaninu Pajštún, Sandberg, Devínsky hrad, kamzík). Hlavné kompozičné uzly sa nachádzajú na krížení priehľadov na dominanty alebo krížení významných dopravných trás. Cieľom projektu bolo navrhnúť také riešenie, ktoré by podporilo rozvoj mesta do severo-západného smeru, zároveň sa citlivo začlenilo do existujúcich štruktúr, prepojilo ich a vytvorilo akýsi gravitačný bod priťahujúci do územia návštevníkov, investorov, či turistov nielen zo Slovenska, to všetko rešpektujúc prírodné danosti územia (biokoridory, blízkosť CHKO).
Kľúčové slová:Lamačská brána, severozápadný rozvoj Bratislavy, vstupná brána

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene