Apr 5, 2020   6:34 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bratislava- zone Zlaté piesky
Written by (author): Ing. arch. Erika Tóthová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Peter Stec, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislava - zóna Zlaté piesky
Summary:Pieskovisko je názvom urbanistickej štúdie vypracovanej pre lokalitu Bratislava- Zlaté piesky. Práca prirodzene nadväzuje na preddiplomový projekt, ktorý sa zaoberal témou východného rozvoja hlavného mesta. Vybraná lokalita je jednou z najatraktívnejších v kontexte s týmto zadaním. Riešené územie je dnes síce malo využívané, ale k tomuto faktu značne prispieva absencia služieb resp. akejkoľvek verejnosti prístupnej zástavby. Vďaka dobrej dopravnej prístupnosti a jedinečnému charakteru územia je zrejmý potenciál vzniku novej mestskej štvrte s centrom občianskej vybavenosti, novými možnosťami bývania, zábavy, športu a relaxu. Prvotnou snahou je dobudovanie a rozšírenie infraštruktúry v tejto lokalite, ďalej úprava nábrežia jazera na atraktívny mestský priestor a celkové dobudovanie územia s prihliadaním na existujúcu zástavbu. Riešenie má radiálno-okružný charakter, s objektmi s nízkou podlažnosťou. Na brehu jazera je zrejmá snaha o rozvoľnenie zástavby s integráciou zelene do mestského priestoru. Dôležitým znakom tohto projektu je práca s priehľadmi, resp. pešími radiálami prepájajúcimi jednotlivé atraktívne plochy (kultúra, šport, centrum OV). Mojou snahou bolo pracovať so zelenými plochami v kombinácii s typickými strohými mestskými blokmi, vytvárať medzi nimi súlad, ale aj kontrast. V návrhu bol zohľadnený aj charakter okolitej zástavby, jednak v hmote ako aj vo funkcii. Hlavným cieľom tejto štúdie je poukázanie na potenciály tohto územia a na potrebu prepojenia tejto lokality na letisko so zakomponovaním diaľnice do urbanistickej štruktúry.
Key words:jazero Zlaté piesky, letisko, nábrežie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited