5. 4. 2020  6:50 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bratislava - zóna Zlaté piesky
Autor: Ing. arch. Erika Tóthová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Peter Stec, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bratislava - zóna Zlaté piesky
Abstrakt:Pieskovisko je názvom urbanistickej štúdie vypracovanej pre lokalitu Bratislava- Zlaté piesky. Práca prirodzene nadväzuje na preddiplomový projekt, ktorý sa zaoberal témou východného rozvoja hlavného mesta. Vybraná lokalita je jednou z najatraktívnejších v kontexte s týmto zadaním. Riešené územie je dnes síce malo využívané, ale k tomuto faktu značne prispieva absencia služieb resp. akejkoľvek verejnosti prístupnej zástavby. Vďaka dobrej dopravnej prístupnosti a jedinečnému charakteru územia je zrejmý potenciál vzniku novej mestskej štvrte s centrom občianskej vybavenosti, novými možnosťami bývania, zábavy, športu a relaxu. Prvotnou snahou je dobudovanie a rozšírenie infraštruktúry v tejto lokalite, ďalej úprava nábrežia jazera na atraktívny mestský priestor a celkové dobudovanie územia s prihliadaním na existujúcu zástavbu. Riešenie má radiálno-okružný charakter, s objektmi s nízkou podlažnosťou. Na brehu jazera je zrejmá snaha o rozvoľnenie zástavby s integráciou zelene do mestského priestoru. Dôležitým znakom tohto projektu je práca s priehľadmi, resp. pešími radiálami prepájajúcimi jednotlivé atraktívne plochy (kultúra, šport, centrum OV). Mojou snahou bolo pracovať so zelenými plochami v kombinácii s typickými strohými mestskými blokmi, vytvárať medzi nimi súlad, ale aj kontrast. V návrhu bol zohľadnený aj charakter okolitej zástavby, jednak v hmote ako aj vo funkcii. Hlavným cieľom tejto štúdie je poukázanie na potenciály tohto územia a na potrebu prepojenia tejto lokality na letisko so zakomponovaním diaľnice do urbanistickej štruktúry.
Kľúčové slová:jazero Zlaté piesky, letisko, nábrežie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene