26. 1. 2020  14:57 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bratislava východný rozvoj - transformácia územia
Autor: Ing. arch. Erika Zemanová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Peter Zibrin, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bratislava východný rozvoj - transformácia územia
Abstrakt:Témou predkladanej záverečnej práce je rozvoj východného územia Bratislavy. Práca ideovo nadväzuje na doplnenie okružných radiál dopravnej siete zakotvenom v územnom pláne mesta a opiera sa o projekt TEN-T (podzemná koľajová doprava), ktorý počíta so zväčšením významu železničnej stanice Vinohrady. To mi umožnilo zrušenie železničnej stanice Nové Mesto a odklon železničnej trate k Zlatým Pieskom. Týmto riešením sa mi otvorili početné možnosti oživenia širšieho priestoru východného územia mesta. Okrem odstránenia vizuálnej bariéry i prekážky rozvoja riešeného územia som týmto radikálnym zásahom dosiahla nielen vyššiu kompaktnosť priestoru a plochy, ale tiež som utvorila ďalšie hierarchizované ťažiskové priestory, ktoré boli vzájomne pospájané cyklistickými a pešími trasami v zeleni. Navyše umožnili prepojenie riešeného územia so susediacimi územiami, čo by pozitívne ovplyvnilo ich ďalší rozvoj - napojenie na severné časti mesta, pod svahmi Malých Karpát a na oblasť Zlatých Pieskov, ktorá v súčasnosti zažíva hlboký regres.
Klíčová slova:územný rozvoj, revitalizácia, industriálny areál

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně