Dec 11, 2019   5:05 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bratislava - eastern development - transformation of the territory
Written by (author): Ing. arch. Erika Zemanová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Peter Zibrin, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislava východný rozvoj - transformácia územia
Summary:Témou predkladanej záverečnej práce je rozvoj východného územia Bratislavy. Práca ideovo nadväzuje na doplnenie okružných radiál dopravnej siete zakotvenom v územnom pláne mesta a opiera sa o projekt TEN-T (podzemná koľajová doprava), ktorý počíta so zväčšením významu železničnej stanice Vinohrady. To mi umožnilo zrušenie železničnej stanice Nové Mesto a odklon železničnej trate k Zlatým Pieskom. Týmto riešením sa mi otvorili početné možnosti oživenia širšieho priestoru východného územia mesta. Okrem odstránenia vizuálnej bariéry i prekážky rozvoja riešeného územia som týmto radikálnym zásahom dosiahla nielen vyššiu kompaktnosť priestoru a plochy, ale tiež som utvorila ďalšie hierarchizované ťažiskové priestory, ktoré boli vzájomne pospájané cyklistickými a pešími trasami v zeleni. Navyše umožnili prepojenie riešeného územia so susediacimi územiami, čo by pozitívne ovplyvnilo ich ďalší rozvoj - napojenie na severné časti mesta, pod svahmi Malých Karpát a na oblasť Zlatých Pieskov, ktorá v súčasnosti zažíva hlboký regres.
Key words:územný rozvoj, revitalizácia, industriálny areál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited