26. 1. 2020  15:31 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bratislava východný rozvoj - transformácia územia
Autor: Ing. arch. Erika Zemanová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Peter Zibrin, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bratislava východný rozvoj - transformácia územia
Abstrakt:Témou predkladanej záverečnej práce je rozvoj východného územia Bratislavy. Práca ideovo nadväzuje na doplnenie okružných radiál dopravnej siete zakotvenom v územnom pláne mesta a opiera sa o projekt TEN-T (podzemná koľajová doprava), ktorý počíta so zväčšením významu železničnej stanice Vinohrady. To mi umožnilo zrušenie železničnej stanice Nové Mesto a odklon železničnej trate k Zlatým Pieskom. Týmto riešením sa mi otvorili početné možnosti oživenia širšieho priestoru východného územia mesta. Okrem odstránenia vizuálnej bariéry i prekážky rozvoja riešeného územia som týmto radikálnym zásahom dosiahla nielen vyššiu kompaktnosť priestoru a plochy, ale tiež som utvorila ďalšie hierarchizované ťažiskové priestory, ktoré boli vzájomne pospájané cyklistickými a pešími trasami v zeleni. Navyše umožnili prepojenie riešeného územia so susediacimi územiami, čo by pozitívne ovplyvnilo ich ďalší rozvoj - napojenie na severné časti mesta, pod svahmi Malých Karpát a na oblasť Zlatých Pieskov, ktorá v súčasnosti zažíva hlboký regres.
Kľúčové slová:územný rozvoj, revitalizácia, industriálny areál

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene