22. 1. 2020  8:58 Zora
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Trnava - Paulínska ulica
Autor: Ing. arch. Mária Miličková
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Trnava - Paulínska ulica
Abstrakt:Zadaním mojej bakalárskej práce je navrhnúť rekonštrukciu (revitalizáciu) Paulínskej ulice v Trnave. Táto ulica sa nachádza priamo v historickej centrálnej mestskej zóne, ktorá je zároveň pamiatkovou zónou, čo som mala na zreteli počas celého procesu navrhovania. Paulínska ulica tesne nadväzuje na Hlavnú ulicu, pešiu zónu, niekoľkými pasážami, a práve tieto som sa snažila využiť pre lepšie pešie previazanie zón centra. Vhodné prepojenie Paulínskej ulice s pešou zónou považujem za racionálny krok z hľadiska lepšieho pešieho pohybu vrámci centra mesta, v ktorom je najväčším problémom práve necitlivá automobilová doprava. Tá v niektorých jeho častiach obmedzuje prirodzený peší pohyb, a tým uberá z atraktivity centrálnej mestskej zóny ako celku. Práve z tohto dôvodu som sa rozhodla automobilovú dopravu z Paulínskej ulice vylúčiť, s výnimkou zásobovania. V návrhu som však rátala aj s možnosťou prechodu automobilu cez ulicu pri špeciálnych príležitostiach vzhľadom na to, že na tejto ulici sa nachádza mestský úrad mesta Trnava. Koncept návrhu vychádza z podrobného prieskumu územia nielen spracovaním dostupných podkladov, ale najmä fyzickej obhliadky ulice a jej okolia, ktorý sa uskutočnil viackrát. Problémová analýza, ktorá bola výsledkom tohto prieskumu, sa stala podkladom pre spracovanie samotného návrhu tak, aby čo najlepšie zodpovedal na nastolené otázky. Výsledný návrh sa tak stal symbiózou snahy o ponechanie a vyzdvihnutie súčasných kvalít ulice, spolu s návrhom jej oživenia a prinesenia nových kvalít príjemného mestského života pre významné mesto, akým Trnava bezpochyby je. Podrobnejším opisom územia, konceptu a samotného návrhu sa ďalej zaoberám v nasledujúcich kapitolách mojej práce.
Klíčová slova:Trnava, ulica, rekonštrukcia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně