24. 1. 2020  11:19 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Trnava - Paulínska ulica
Autor: Ing. arch. Mária Miličková
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Trnava - Paulínska ulica
Abstrakt:Zadaním mojej bakalárskej práce je navrhnúť rekonštrukciu (revitalizáciu) Paulínskej ulice v Trnave. Táto ulica sa nachádza priamo v historickej centrálnej mestskej zóne, ktorá je zároveň pamiatkovou zónou, čo som mala na zreteli počas celého procesu navrhovania. Paulínska ulica tesne nadväzuje na Hlavnú ulicu, pešiu zónu, niekoľkými pasážami, a práve tieto som sa snažila využiť pre lepšie pešie previazanie zón centra. Vhodné prepojenie Paulínskej ulice s pešou zónou považujem za racionálny krok z hľadiska lepšieho pešieho pohybu vrámci centra mesta, v ktorom je najväčším problémom práve necitlivá automobilová doprava. Tá v niektorých jeho častiach obmedzuje prirodzený peší pohyb, a tým uberá z atraktivity centrálnej mestskej zóny ako celku. Práve z tohto dôvodu som sa rozhodla automobilovú dopravu z Paulínskej ulice vylúčiť, s výnimkou zásobovania. V návrhu som však rátala aj s možnosťou prechodu automobilu cez ulicu pri špeciálnych príležitostiach vzhľadom na to, že na tejto ulici sa nachádza mestský úrad mesta Trnava. Koncept návrhu vychádza z podrobného prieskumu územia nielen spracovaním dostupných podkladov, ale najmä fyzickej obhliadky ulice a jej okolia, ktorý sa uskutočnil viackrát. Problémová analýza, ktorá bola výsledkom tohto prieskumu, sa stala podkladom pre spracovanie samotného návrhu tak, aby čo najlepšie zodpovedal na nastolené otázky. Výsledný návrh sa tak stal symbiózou snahy o ponechanie a vyzdvihnutie súčasných kvalít ulice, spolu s návrhom jej oživenia a prinesenia nových kvalít príjemného mestského života pre významné mesto, akým Trnava bezpochyby je. Podrobnejším opisom územia, konceptu a samotného návrhu sa ďalej zaoberám v nasledujúcich kapitolách mojej práce.
Kľúčové slová:Trnava, ulica, rekonštrukcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene