24. 1. 2020  5:40 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
Autor: Mgr. art. Ing. arch. Ivana Naďová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Dagmar Kaliská, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
Abstrakt:Úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť koncept rekonštrukcie Námestia Slobody v Šaštíne. Ústrednou ideou môjho návrhu je prinavrátenie stratených hodnôt a funkcií námestiu, ktoré dnes slúži z majoritnej časti ako parkovisko. Mesto Šaštín - Stráže je významných pútnickým bodom, preto je gro môjho riešenia charakterizované aj minimalizovaním automobilovej dopravy v priestoroch námestia, s dôrazom na odklon autobusovej dopravy. Spomenuté opatrenia sprevádza výrazné nadradenie peších trás. V priestore námestia som zachovala jednu obojsmernú cestu. Vylúčenie ostatnej dopravy z námestia je možné vďaka sprístupneniu obojsmernej cesty ležiacej paralelne s existujúcou komunikáciou. Z tejto cesty je zabezpečené zásobovanie objektov. Tento koncept trasovania komunikácií ostáva ponechaný v organizácii dlažby a jej logickom usporiadaní do prepojenia hlavných peších ťahov. Prostredníctvom zhustenej a redšej dlažby som poukázala na hierarchiu verejného priestoru. Využitím prvkov zelene v podobe štvorcov a pásov som na námestí vytvorila funkčné celky, určené na účelové využitie. Predstavujú ich najmä plochy pre obchod, kultúru, oddych a relax. Dôležitou súčasťou návrhu je tiež informačný systém na námestí. Informačné panely predstavujú snahu oboznámiť obyvateľov, či pútnikov s históriou námestia, s jeho hodnotami a nadväznosťou na ostatné pútnické miesta v okolí. Riešenie rekonštrukcie je v súlade s požiadavkami na bezbariérovosť verejných priestorov a zabezpečuje jednoduchú orientáciu v riešenom území.
Klíčová slova:Šaštín, rekonštrukcia, námestie, verejný priestor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně