25. 1. 2020  18:25 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
Autor: Mgr. art. Ing. arch. Ivana Naďová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Dagmar Kaliská, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
Abstrakt:Úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť koncept rekonštrukcie Námestia Slobody v Šaštíne. Ústrednou ideou môjho návrhu je prinavrátenie stratených hodnôt a funkcií námestiu, ktoré dnes slúži z majoritnej časti ako parkovisko. Mesto Šaštín - Stráže je významných pútnickým bodom, preto je gro môjho riešenia charakterizované aj minimalizovaním automobilovej dopravy v priestoroch námestia, s dôrazom na odklon autobusovej dopravy. Spomenuté opatrenia sprevádza výrazné nadradenie peších trás. V priestore námestia som zachovala jednu obojsmernú cestu. Vylúčenie ostatnej dopravy z námestia je možné vďaka sprístupneniu obojsmernej cesty ležiacej paralelne s existujúcou komunikáciou. Z tejto cesty je zabezpečené zásobovanie objektov. Tento koncept trasovania komunikácií ostáva ponechaný v organizácii dlažby a jej logickom usporiadaní do prepojenia hlavných peších ťahov. Prostredníctvom zhustenej a redšej dlažby som poukázala na hierarchiu verejného priestoru. Využitím prvkov zelene v podobe štvorcov a pásov som na námestí vytvorila funkčné celky, určené na účelové využitie. Predstavujú ich najmä plochy pre obchod, kultúru, oddych a relax. Dôležitou súčasťou návrhu je tiež informačný systém na námestí. Informačné panely predstavujú snahu oboznámiť obyvateľov, či pútnikov s históriou námestia, s jeho hodnotami a nadväznosťou na ostatné pútnické miesta v okolí. Riešenie rekonštrukcie je v súlade s požiadavkami na bezbariérovosť verejných priestorov a zabezpečuje jednoduchú orientáciu v riešenom území.
Kľúčové slová:Šaštín, rekonštrukcia, námestie, verejný priestor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene