Dec 10, 2019   0:01 a.m. Radúz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Town square in Šaštín - reconstruction of public space
Written by (author): Ing. arch. Matej Šalát
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Dagmar Kaliská, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
Summary:Šaštín-Stráže je mesto ležiace v okrese Senica v Trnavskom kraji.Mesto môžeme rozdeliť na tri časti - pôvodný Šaštín, čiže historické jadro, areál okolo baziliky a obec Stráže. Námestie Slobody sa nachádza v historickom centre a má tvar nepravidelného trojuholníka. Nachádza sa tu mnoho historických objektov. Najvýznamnejším objektom je kostol sv. Jána Bosca , ktorý ma svoje základy už v gotike. V súčasnosti je námestie využívané najmä ako parkovisko čo značne obmedzuje jeho funkčné využitie pre kultúrno -- spoločenské aktivity. Koncepciou návrhu je nielen prinavrátenie tohto priestoru ľudom, ale aj náznaková rekonštrukcia námestia do jeho starších podôb. V prvom rade išlo o vylúčenie statickej dopravy z priestoru námestia v čo najväčšej možnej miere.
Key words:História, Parkovisko, Námestie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited