Feb 26, 2020   9:03 p.m. Viktor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Freedom square in Šaštín
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Vlžáková
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Dagmar Kaliská, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
Summary:Námestie Slobody leží v historickom jadre Šaštína. Námestie je nepravidelného trojuholníkového až lichobežníkového tvaru Pôvodne bolo orientované na os gotického Kostola Jána Bosca, ktorý sa nachádza v južnom cípe námestia. Počas jednotlivých období vývoja spoločnosti prešiel priestor námestia mnohými zmenami. Predpokladá sa, že do roku 1929 sa v jeho centrálnom ťažiskovom priestore nachádzal solitérny objekt kaplnky. V tom istom roku bolo námestie vydláždené a premenované na "Masarykovo námestie". Významný moment zachytáva rok 1945, kedy bolo na pôvodnom mieste kaplnky pochovaných 48 padlých vojakov z druhej svetovej vojny. Tí boli neskôr prevezení na spoločné pietne miesto v Bratislave na Slavíne. Najväčšiu priestorovú zmenu námestia môžeme pozorovať v 60. rokoch. Pôvodne trojuholníkový tvar zužujúci sa smerom ku kostolu, ktorý pomyselne navádza človeka práve k miestu vzniku pútnictva a teda k miestu, kde vznikol charakter Šaštína tak, ako ho v súčasnosti poznáme, bol narušený výstavbou obchodného domu. Objekt bol vybudovaný na mieste pôvodnej zástavby, avšak nie v jej pôvodnej línii. Trojuholníkový tvar sa deformuje, respektíve obohacuje o lichobežník a stráca svoju priestorovú dynamiku. Najväčším problémom námestia je v súčasnosti statická doprava na celej jeho ploche. Vo svojom návrhu sa zameriavame na historický ráz a genius loci tohto miesta, ktorý je v súčasnosti vytláčaný automobilovou dopravou.
Key words:námestie, centrum, historické jadro, pešia zóna, kostol, bazilika, , kostol , bazilika, historické jadro

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited