25. 2. 2020  8:09 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
Autor: Ing. arch. Zuzana Vlžáková
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Dagmar Kaliská, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
Abstrakt:Námestie Slobody leží v historickom jadre Šaštína. Námestie je nepravidelného trojuholníkového až lichobežníkového tvaru Pôvodne bolo orientované na os gotického Kostola Jána Bosca, ktorý sa nachádza v južnom cípe námestia. Počas jednotlivých období vývoja spoločnosti prešiel priestor námestia mnohými zmenami. Predpokladá sa, že do roku 1929 sa v jeho centrálnom ťažiskovom priestore nachádzal solitérny objekt kaplnky. V tom istom roku bolo námestie vydláždené a premenované na "Masarykovo námestie". Významný moment zachytáva rok 1945, kedy bolo na pôvodnom mieste kaplnky pochovaných 48 padlých vojakov z druhej svetovej vojny. Tí boli neskôr prevezení na spoločné pietne miesto v Bratislave na Slavíne. Najväčšiu priestorovú zmenu námestia môžeme pozorovať v 60. rokoch. Pôvodne trojuholníkový tvar zužujúci sa smerom ku kostolu, ktorý pomyselne navádza človeka práve k miestu vzniku pútnictva a teda k miestu, kde vznikol charakter Šaštína tak, ako ho v súčasnosti poznáme, bol narušený výstavbou obchodného domu. Objekt bol vybudovaný na mieste pôvodnej zástavby, avšak nie v jej pôvodnej línii. Trojuholníkový tvar sa deformuje, respektíve obohacuje o lichobežník a stráca svoju priestorovú dynamiku. Najväčším problémom námestia je v súčasnosti statická doprava na celej jeho ploche. Vo svojom návrhu sa zameriavame na historický ráz a genius loci tohto miesta, ktorý je v súčasnosti vytláčaný automobilovou dopravou.
Kľúčové slová:námestie, centrum, historické jadro, pešia zóna, kostol, bazilika, , kostol , bazilika, historické jadro

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene