23. 1. 2020  20:51 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bratislava - nábrežie Dunaja
Autor: Ing. arch. Katarína Michalková
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Peter Stec, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bratislava - nábrežie Dunaja
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo využitie všetkých potenciálov lokality riešeného územia, v plnom rozsahu, nakoľko sa navrhovaná urbanistická štruktúra nachádza v centrálnej polohe hlavného mesta Bratislavy, s priamym kontaktom na rieku Dunaj. Filozofické princípy, ktoré boli uplatnené v návrhu, vzišli po predošlom podrobnom zanalyzovaní vymedzenej plochy územia. Okliešťujúcich faktorov, problémov a limitov bolo v lokalite značné množstvo, súhrn potenciálov bol však dostatočný na vytvorenie vysoko-hodnotného a harmonického celku s množstvom reprezentatívnych plôch na nábreží rieky. Ústredným bodom návrhu bolo prepojenie oboch brehov rieky, ich kontaktovanie a vytvorenie mestotvornej panorámy aj na pravobrežnej strane Dunaja. Veľkú váhu som však kládla aj pri pokračovaní prepájacej línie pešej trasy, až smerom k Chorvátskemu ramenu a jej napojeniu na druhý významný peší ťah územia, smerujú zo Sadu Janka Kráľa k Soviemu lesu. Funkčná náplň územia, hmotovo - priestorová skladba, návrh dopravy ako aj zelene, podliehali ústrednému motívu siete peších trás a verejných priestranstiev mestského a prírodného charakteru. Hlavný dôraz bol okrem nábrežnej časti lokality, kladený aj na riešenie problému Einsteinovej triedy, ktorá tvorí v území silnú bariéru pre pešiakov smerujúcich zo severnej časti územia na juh a naopak. Tento problém bol v návrhu eliminovaný prostredníctvom rozsiahleho pešieho premostenia dopravnej tepny a priľahlej železničnej trate, zahŕňajúceho väčšiu kompozičnú skladbu priestorovej dominanty nového centra mestskej časti Petržalka.
Klíčová slova:nábrežie Dunaja, propeler, centrum Petržalky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně