24. 1. 2020  3:39 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bratislava - nábrežie Dunaja
Autor: Ing. arch. Katarína Michalková
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Peter Stec, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bratislava - nábrežie Dunaja
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo využitie všetkých potenciálov lokality riešeného územia, v plnom rozsahu, nakoľko sa navrhovaná urbanistická štruktúra nachádza v centrálnej polohe hlavného mesta Bratislavy, s priamym kontaktom na rieku Dunaj. Filozofické princípy, ktoré boli uplatnené v návrhu, vzišli po predošlom podrobnom zanalyzovaní vymedzenej plochy územia. Okliešťujúcich faktorov, problémov a limitov bolo v lokalite značné množstvo, súhrn potenciálov bol však dostatočný na vytvorenie vysoko-hodnotného a harmonického celku s množstvom reprezentatívnych plôch na nábreží rieky. Ústredným bodom návrhu bolo prepojenie oboch brehov rieky, ich kontaktovanie a vytvorenie mestotvornej panorámy aj na pravobrežnej strane Dunaja. Veľkú váhu som však kládla aj pri pokračovaní prepájacej línie pešej trasy, až smerom k Chorvátskemu ramenu a jej napojeniu na druhý významný peší ťah územia, smerujú zo Sadu Janka Kráľa k Soviemu lesu. Funkčná náplň územia, hmotovo - priestorová skladba, návrh dopravy ako aj zelene, podliehali ústrednému motívu siete peších trás a verejných priestranstiev mestského a prírodného charakteru. Hlavný dôraz bol okrem nábrežnej časti lokality, kladený aj na riešenie problému Einsteinovej triedy, ktorá tvorí v území silnú bariéru pre pešiakov smerujúcich zo severnej časti územia na juh a naopak. Tento problém bol v návrhu eliminovaný prostredníctvom rozsiahleho pešieho premostenia dopravnej tepny a priľahlej železničnej trate, zahŕňajúceho väčšiu kompozičnú skladbu priestorovej dominanty nového centra mestskej časti Petržalka.
Kľúčové slová:nábrežie Dunaja, propeler, centrum Petržalky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene