21. 1. 2020  0:02 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bratislava - nábrežie Dunaja
Autor: Ing. arch. Kristína Hrebíčková
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Peter Stec, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bratislava - nábrežie Dunaja
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce s názvom "Bratislava_mesto na Dunaji" bolo nadviazanie na preddiplomový projekt, ktorý sa zaoberal skúmaním línie rieky v hlavnom meste, hľadaním miery intenzifikácie vo využívaní a pozdvihnutím existujúcich aktívnych lokalít. Hlavným motívom bolo priblíženie mesta k obom brehom rieky. Diplomový projekt sa zaoberá riešením lokality na pravom brehu Dunaja medzi Sadom Janka Kráľa, Prístavným mostom a Einsteinovou triedou. Územie svojou chátrajúcou a nevyužívanou podobou vytvára bariéru medzi Dunajom a Petržalkou. Návrh prepája Petržalku s vodným tokom humanizovaným peším ťahom, ktorý je oslobodený od dopravy a obsahuje na svojej línii niekoľko uzlových priestorov napĺňajúcich potreby mestskej časti. Hlavný peší ťah vedie v smere od Petržalky ponad triedu Einsteinova a vyúsťuje pri nábreží s mestským charakterom odzrkadľujúcim protiľahlý breh. Celý návrh svojou kompozičnou skladbou navádza k rieke a reaguje na dominantu historického jadra mesta hrad.. Riešené územie zahŕňa masív Sovieho lesa, ktorý je v návrhu prepojený so sadom Janka Kráľa priečnou zelenou pešou líniou. Vnútorná poloha s navrhnutou obytnou funkciou je chránená od tranzitných komunikácií líniou administratívnej funkcie. Navrhnutý univerzitný "campus" nachádzajúci sa v kontakte s územím, zahŕňajúci Ekonomickú univerzitu koncepcia riešenia prepája s administratívou lemujúcou Einsteinovu postupnou adíciou funkcií športu, vedecko-výskumnej funkcie a administratívou slúžiacou ako inkubátor pre absolventov univerzít campusu. Výsledkom projektu je riešenie aktuálnych potrieb Petržalky v hľadaní kontaktu s Dunajom a Starým mestom. Zároveň koncepcia navrhuje využitie lukratívnej lokality v rámci mesta.
Klíčová slova:nábrežie Dunaja, voľná krajina, nové centrum Petržalky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně