24. 1. 2020  5:57 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bratislava - nábrežie Dunaja
Autor: Ing. arch. Kristína Hrebíčková
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Peter Stec, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bratislava - nábrežie Dunaja
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce s názvom "Bratislava_mesto na Dunaji" bolo nadviazanie na preddiplomový projekt, ktorý sa zaoberal skúmaním línie rieky v hlavnom meste, hľadaním miery intenzifikácie vo využívaní a pozdvihnutím existujúcich aktívnych lokalít. Hlavným motívom bolo priblíženie mesta k obom brehom rieky. Diplomový projekt sa zaoberá riešením lokality na pravom brehu Dunaja medzi Sadom Janka Kráľa, Prístavným mostom a Einsteinovou triedou. Územie svojou chátrajúcou a nevyužívanou podobou vytvára bariéru medzi Dunajom a Petržalkou. Návrh prepája Petržalku s vodným tokom humanizovaným peším ťahom, ktorý je oslobodený od dopravy a obsahuje na svojej línii niekoľko uzlových priestorov napĺňajúcich potreby mestskej časti. Hlavný peší ťah vedie v smere od Petržalky ponad triedu Einsteinova a vyúsťuje pri nábreží s mestským charakterom odzrkadľujúcim protiľahlý breh. Celý návrh svojou kompozičnou skladbou navádza k rieke a reaguje na dominantu historického jadra mesta hrad.. Riešené územie zahŕňa masív Sovieho lesa, ktorý je v návrhu prepojený so sadom Janka Kráľa priečnou zelenou pešou líniou. Vnútorná poloha s navrhnutou obytnou funkciou je chránená od tranzitných komunikácií líniou administratívnej funkcie. Navrhnutý univerzitný "campus" nachádzajúci sa v kontakte s územím, zahŕňajúci Ekonomickú univerzitu koncepcia riešenia prepája s administratívou lemujúcou Einsteinovu postupnou adíciou funkcií športu, vedecko-výskumnej funkcie a administratívou slúžiacou ako inkubátor pre absolventov univerzít campusu. Výsledkom projektu je riešenie aktuálnych potrieb Petržalky v hľadaní kontaktu s Dunajom a Starým mestom. Zároveň koncepcia navrhuje využitie lukratívnej lokality v rámci mesta.
Kľúčové slová:nábrežie Dunaja, voľná krajina, nové centrum Petržalky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene