May 26, 2020   12:57 p.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

     Lesson
     
Projects
     
Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Type of result
Year
Details
1.
Bratislava City Záhorská Bystrica - Concept of Development
Juhásová, Diana -- Sopirová, Alžbeta
Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica - koncepcia rozvoja. Diploma thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
2.
Bratislava Kollárovo Square - public space
Podešva, Dávid -- Sopirová, Alžbeta
Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bachelor thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
3.
Bývanie vo vidieckom zázemí miest
Sopirová, Alžbeta
Living in rural background. In BALKOVÁ, M. -- SZABÓOVÁ, T. Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj]. Nitra, Slovakia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, p. 95--100. ISBN 978-80-552-2068-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
4.
Hmotovo-priestorové hodnotenie verejných priestorov suburbánnych vidieckych sídiel zázemia Bratislavy, prípadová štúdia Hviezdoslavov: Mass-space evaluation of public space of suburban rural Bratislava's hinterland, case study of Hviezdoslavov
Bradová, Ivana -- Kadášová, Zuzana -- Sopirová, Alžbeta
Hmotovo-priestorové hodnotenie verejných priestorov suburbánnych vidieckych sídiel zázemia Bratislavy, prípadová štúdia Hviezdoslavov: Mass-space evaluation of public space of suburban rural Bratislava's hinterland, case study of Hviezdoslavov. Czech Journal of Civil Engineering, 5. p. 22--28.
articles in magazines
2019
Details
5.
Nové uzlové priestory v degradovaných územiach mesta
Bašová, Silvia -- Sopirová, Alžbeta
New nodal spaces in degraded territories of the city. In PEŘINKOVÁ, M. -- JÜTTNEROVÁ SANDRA, -- VIDECKÁ LUCIE. Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, p. 160--165. ISBN 978-80-248-4331-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
6.
Občianska vybavenosť v prímestských vidieckych sídlach zázemia Bratislavy
Sopirová, Alžbeta -- Bradová, Ivana
Public Amenities in Rural Suburban Settlements in Bratislava's Hinterland. European Countryside, 11. p. 98--123.
articles in magazines
2019
Details
7.
Potenciál recyklácie mestských území
Bašová, Silvia -- Sopirová, Alžbeta -- Kristiánová, Katarína
Potential of Recycling Urban Territories. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 18--22.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
8.
Revitalizácia verejných priestorov v malých mestách: príklady zo Slovenska a Poľska
Jaszczak Agnieszka, -- Kristiánová, Katarína -- Sopirová, Alžbeta
Revitalization of public space in small towns: Examples from Slovakia and Poland. Zarzadzanie Publiczne, 45. p. 35--46.
articles in magazines
2019
Details
9.
Transformation of peripheral urban areas into residential suburbs in Bratislava
Sopirová, Alžbeta
Transformácia okrajových mestských častí na rezidenčné predmestia Bratislavy. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 16--21. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
10.
Záhorská Bystrica - street Československých tankistov
Kožehubová, Ivona -- Sopirová, Alžbeta
Záhorská Bystrica - Ul. Československých tankistov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.