13. 11. 2019  18:27 Stanislav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.
Identifikačné číslo: 42048
Univerzitný e-mail: jan.rybar [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
1.Bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku z pohľadu metrológie
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Chytil, Miroslav
Bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku z pohľadu metrológie. In 6. kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti: kniha abstraktov. Bratislava: Slovenská glaukómová spoločnosť, 2019, s. 22--23. ISBN 978-80-972633-7-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
2.Data warehousing for on-line identification
Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Rybář, Jan -- Šrenkel, Pavol
Data warehousing for on-line identification. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 353--362. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
3.Developments in non-contact eye tonometer calibration
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Palenčár, Jakub -- Chytil, Miroslav
Developments in non-contact eye tonometer calibration. In Proceedings of the 2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. Piscataway: IEEE, 2019, s. 1281--1285. ISBN 978-1-5386-3460-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
4.DeviceNet application on a robotic workplace
Fiťka, Ivan -- Slovák, Juraj -- Rybář, Jan -- Mikuláš, Erik
DeviceNet application on a robotic workplace. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1. vyd. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 192. ISBN 978-80-553-3249-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
5.Effects of Quartz Glass Insulation on Platinum Gold Thermocouples
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jakub
Effects of Quartz Glass Insulation on Platinum Gold Thermocouples. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 19. s. 209--2012.
články v časopisoch2019Podrobnosti
6.Etalonové zařízení na kalibraci bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Sedlačko Peter, -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Pavlásek, Peter
Etalonové zařízení na kalibraci bezkontaktních očních tonometrů. In 27. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Ústí nad Labem: BOS.org, 2019, s. 65--66. ISBN 978-80-87562-95-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
7.European project on developing research capabilities for traceable intraocular pressure measurements
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Chytil, Miroslav -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jozef -- Hučko, Branislav
European project on developing research capabilities for traceable intraocular pressure measurements. Zdravotníctvo a sociálna práca, 14. s. 30--36.
články v časopisoch2019Podrobnosti
8.Glaucoma vs. biomechanical properties of cornea
Hučko, Branislav -- Ferková, Sylvia Lea -- Ďuriš, Stanislav -- Rybář, Jan -- Pavlásek, Peter
Glaucoma vs. biomechanical properties of cornea. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. s. 111--116.
články v časopisoch2019Podrobnosti
9.Inovativní metrologická kontrola bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Pavlásek, Peter -- Suchý, Vítězslav -- Ďuriš, Stanislav
Inovativní metrologická kontrola bezkontaktních očních tonometrů. In Sborník příspěvků 11. Liberecké konference nelékařských oborů a 12. Studentské vědecké konference. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019, s. 107--108. ISBN 978-80-7494-494-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
10.Metóda dátového úložiska pre on-line identifikáciu
Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Rybář, Jan
Metóda dátového úložiska pre on-line identifikáciu. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 08--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
11.Metrologické zabezpečenie oftalmologických prístrojov s aplikáciou normy STN EN ISO 8612:2009
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Ferková, Lea -- Furdová, Alena -- Sekáč, Juraj
Metrologické zabezpečenie oftalmologických prístrojov s aplikáciou normy STN EN ISO 8612:2009. In 10. Bilaterálne slovensko-české oftalmologické sympózium. Bratislava: Tajpan, 2019, s. 85. ISBN 978-80-972633-5-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
12.Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Sedlačko Peter, -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Grosinger, Patrik -- Dunaj, Štefan -- Chytil, Miroslav -- Hučko, Branislav -- Pluháček, František
Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů. Jemná mechanika a optika, 64. s. 164--168.
články v časopisoch2019Podrobnosti
13.Od metrologie k meteorologii
Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Javorská, Alexandra -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jakub
Od metrologie k meteorologii. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, s. 83--85. ISBN 978-80-87577-87-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
14.Porovnanie výsledkov kalibrácie meradla relatívnej vlhkosti typu ALMEMO 2290-4 v klimatických komorách
Javorská, Alexandra -- Ďurišová, Zuzana -- Ďuriš, Stanislav -- Klvačová, Simona -- Rybář, Jan
Porovnanie výsledkov kalibrácie meradla relatívnej vlhkosti typu ALMEMO 2290-4 v klimatických komorách. Jemná mechanika a optika, 64. s. 10--14.
články v časopisoch2019Podrobnosti
15.Possibilities of metrological ensuring of non-contact eye tonometers
Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Slovák, Juraj
Possibilities of metrological ensuring of non-contact eye tonometers. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1. vyd. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 191. ISBN 978-80-553-3249-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
16.Problematika atmosferického tlaku
Fiťka, Ivan -- Rybář, Jan -- Palenčár, Jakub -- Šimovec, Matej -- Slovák, Juraj
Problematika atmosferického tlaku. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, s. 86--89. ISBN 978-80-87577-87-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
17.Přístupy ke kontrole bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Suchý, Vítězslav -- Pavlásek, Peter -- Ďuriš, Stanislav -- Chytil, Miroslav
Přístupy ke kontrole bezkontaktních očních tonometrů. In Manufacturing Technology - Pilsen 2019. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2019, s. 1--9. ISBN 978-80-261-0829-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
18.Řešené projekty k zabezpečení metrologické návaznosti měření nitroočního tlaku na SjF STU Bratislava
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Hučko, Branislav -- Dunaj, Štefan -- Javorská, Alexandra -- Grosinger, Patrik -- Chytil, Miroslav
Řešené projekty k zabezpečení metrologické návaznosti měření nitroočního tlaku na SjF STU Bratislava. Metrológia a skúšobníctvo, 24. s. 21--24.
články v časopisoch2019Podrobnosti
19.Spoľahlivosť merania vnútroočného tlaku Goldmannovou metódou
Hučko, Branislav -- Ferková, Sylvia Lea -- Ďuriš, Stanislav -- Rybář, Jan -- Pavlásek, Peter
Spoľahlivosť merania vnútroočného tlaku Goldmannovou metódou. In 6. kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti: kniha abstraktov. Bratislava: Slovenská glaukómová spoločnosť, 2019, s. 24--25. ISBN 978-80-972633-7-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
20.Stabilizácia hojdania bremena laboratórneho modelu žeriava
Grosinger, Patrik -- Šolek, Peter -- Rybář, Jan -- Musil, Miloš
Stabilizácia hojdania bremena laboratórneho modelu žeriava. Jemná mechanika a optika, 64. s. 182--185.
články v časopisoch2019Podrobnosti
21.Teorie vyjadřování nejistoty měření v meteorologii
Palenčár, Jakub -- Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Javorská, Alexandra
Teorie vyjadřování nejistoty měření v meteorologii. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, s. 80--82. ISBN 978-80-87577-87-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
22.Vývoj metód pre zabezpečenie nadväznosti meradiel vnútroočného tlaku
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav
Vývoj metód pre zabezpečenie nadväznosti meradiel vnútroočného tlaku. Dizertačná práca. 2019. 117 s.
záverečná práca2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.