20. 10. 2019  4:24 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Identifikačné číslo: 4208
Univerzitný e-mail: milan.andras [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Projekt architektonického diela v medziach stavebného práva
Autor: doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Pracovisko: Fakulta architektúry
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Projekt architektonického diela v medziach stavebného práva
Abstrakt:Habilitačná práca sa zaoberá základnými princípmi kreovania architektonického diela. Podáva metodické zásady o aplikácií stavebného práva do pedagogického procesu s dôrazom na koncepčné otázky architektonickej tvorby. Podčiarkuje neodlučiteľnosť ideového zámeru od stavebno-investičného procesu projektovej prípravy. Definuje základné pojmy projekčnej činnosti, popisuje postupnosť zhotovovania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, charakterizuje ich mieru podrobnosti vyhotovenia, uvádza požiadavky na obsah textových častí, vymenováva základné náležitosti tvorby architektonicko-konštrukčných výkresov. Akcentuje úlohu architekta v procese zhotovenia projektu.
Kľúčové slová:projekt, projektová dokumentácia, stavba, stavebné právo, stavebný zákon, stavebný výkres, Architektonické dielo, architektúra, kreatívna tvorba, norma

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene