Jan 25, 2020   6:38 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:FA STU -interior, Bratislava
Written by (author): Mgr. art. Vladimíra Mečiarová
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Martin Hoza
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Priestory FA STU - interiér, Bratislava
Summary:Predmetom vypracovania diplomovej práce je komplexný interiérový návrh vybranej časti vnútorných priestorov suterénu Fakulty architektúry v Bratislave. Súčasťou projektu je aj podrobný návrh mobiliárových prvkov a riešenie prvku stavebného interiéru. Ideový návrh je založený na vytvorení univerzálneho otvoreného priestoru slúžiaci študentom pre výstavy, prezentácie prípadne workshopy a súčasne ako aj oddychová tvorivá zóna. Priestor je rozdelený na jednotlivé zóny, celkovo je však jeho využitie variabilne prispôsobitelné. Všetky dispozičné a konštrukčné riešenia sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii a sprievodnej technickej správe.
Key words:workshop, interiérový návrh, univerzálny priestor, výstavy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited