Jan 26, 2020   2:55 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Spaces Faculty of Architecture - Interior, Bratislava
Written by (author): Mgr. art. Patrícia Kušická
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Martin Hoza
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Priestory FA STU - interiér, Bratislava
Summary:Cieľom našej diplomovej práce bolo poskytnúť riešenie realizácie vybraných priestorov na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Hlavnou ideou bolo vytvoriť nové funkčné priestory ľubovoľného charakteru. V našej práci sme sa venovali podzemným podlažiam, ktoré sa zatiaľ nevyužívajú. Vytvorili sme tu miesto na stretávanie študentov, oddychové zóny, prednáškovú miestnosť, výstavné priestory a bufet. Celý priestor je riešený s dôrazom na bezbariérovosť a celkové prepojenie jednotlivých častí budovy. Súčasťou práce je aj návrh vlastných nábytkových prvkov, ktoré sme využili pri zariaďovaní interiéru. Hlavným zásahom do celkovej dispozície budovy bolo vytvorenie nových vstupov a vytvorenie bezbariérových prístupov do všetkých priestorov.
Key words:bezbariérový prístup, funkčné priestory, bufet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited