Jan 26, 2020   4:47 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Interactive center - interior, Bratislava, Špitálska Street
Written by (author): Ing. arch. Ildikó Ürge
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Katarína Paškanová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interaktívne centrum - interiér, Bratislava, Špitálska ulica
Summary:Pri riešení diplomovej práce som vychádzala z preddiplomového projektu s témou "Interaktívne centrum". Budova zábavného centra sa nachádza na Špitálskej ulici v Bratislave, vedla onkologického ústavu SV. Alžbety. Práve táto centrálna poloha s dobrým napojením na MHD a blízkost zdravotného centra inšpirovala výber témy preddiplomovej práce. Tematika výstav je zameraná na spoznávanie ludského tela a schopností cloveka. Pri navrhovaní som sa snažila navrhnút dispozicné, materiálové a farebné riešenie interiérových priestorov tak, aby vyhovovali co najširšej vrstve návštevníkov. Výstavné priestory štvorpodlažnej budovy sú rozdelené na tematické okruhy podla podlaží. Orientáciu medzi jednotlivými expozíciami zabezpecuje farebné riešenie stavebných prvkov interiéru, ktorá je rozdielna na každom podlaží. Okrem farebnosti zabezpecujú zretelnost priestorov aj nadpisy a grafické znacky na stene a dverách vo forme piktogramov.Podrobne som sa zaoberala riešením vstupnej haly a priestormi expozícií tretieho nadzemného podlažia. Princíp farebného riešenia týchto priestorov je jednotný. V priestoroch vstupnej haly dominuje oranžová farba "Light orange" a v priestoroch tretieho nadzemného podlažia žltozelená s názvom "Lemongreen". Pestrú farebnost zjemnuje farba podláh a stien. Tmavosivá podlaha v kombinácii s bielymi stenami tvorí podklad pre interaktívne panely a interaktívne prvky mobiliáru. Dôležitou súcastou návrhu sú atypické prvky stavebného interiéru, ktoré sa opakujú na jednotlivých podlažiach a ktoré sú doplnené interaktívnou technológiou od firiem "Eye Click" a "Nuno Erin". Cielom mojej diplomovej práce bolo navrhnút zretelný a vzdušný priestor pre expozície interaktívneho centra , ktorý poskytuje priestor pre odpocinok a zábavu a zároven podporuje vzdelávaciu funkciu.
Key words:interaktívne panely, expozícia, interaktívne centrum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited