Jan 29, 2020   0:37 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:House of Performing Arts
Written by (author): Ing. arch. Miriam Pastuchová
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Hana Királyová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dom múzických umení - interiér, Bratislava, Špitálska ulica
Summary:Zadaním mojej diplomovej práce je návrh vybraných vnútorných priestorov z preddiplomového projektu - Domu múzických umení v Bratislave na Špitálskej ulici. Cieľom bolo vytvoriť objekt s mestotvornou funkciou, ktorý by zatraktívnil mestské centrum a taktiež verejný priestor v centre mesta spojený s kultúrnym vyžitím pre jeho obyvateľov, ako aj pre návštevníkov. Riešený objekt spája, hudbu, tanec, divadlo, ponúka priestory na výučbu, skúšobne, workshopy, výstavné priestory, nahrávacie štúdio, koncertnú sálu, ateliéry scénografie a hudobnú kaviareň. Keďže v blízkosti sa nachádza nemocnica, priestory sa dajú využiť aj na muzikoterapiu. V diplomovom projekte som sa podrobnejšie venovala návrhu vnútorných priestorov na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Vstupné priestory Domu múzických umení. nachádzajúce sa na 2. nadzemnom podlaží, sú spojené s audiotékou - hudobnou knižnicou. Taktiež sa tu nachádza kancelária riaditeľky. Na 3. nadzemnom podlaží som riešila chodbové priestory s kuchynkou a šatňou a dvomi skúšobňami. Jednou je malá baletná sála, situovaná hneď oproti schodisku, druhou skúšobňa komorného orchestra. Výrazným prvkom sú farebné vstupné časti každého podlažia, ktoré tvoria akúsi pomyslenú "vstupnú bránu". Pre každé podlažie, ako aj skúšobňu, je charakteristická určitá farba. Vnútorné priestory plne odrážajú funkciu objektu, sú jednoduché, pritom však kreatívne, hravé a farebné. Priestory sú prelínané líniovými prvkami v podobe osvetlenia, či odrazov exteriérových lamiel pripomínajúcich notovú osnovu. Čistá notová osnova ešte netvorí hudbu, len jej poskytuje priestor. Rovnako je to s mojou budovou, ktorá len slúži veľkým nápadom vznikajúcim v nej. Výsledkom môjho projektu je návrh takého prostredia, ktoré inšpiruje, pobáda ku kreativite, či už človek priamo niečo vytvára, alebo len pozoruje a počúva.
Key words:Dom múzických umení, Interiér, hudba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited