Jan 25, 2020   5:26 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Educational center, DNV, Bratislava - Interior
Written by (author): Ing. arch. Petra Paulovičová
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Martin Hoza
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Edukačné centrum, DNV, Bratislava - Interiér
Summary:Témou riešenej diplomovej práce je komplexný interiérový návrh jedného z objektov preddiplomového projektu- "Apartmánový komplex Sandberg" v Devínskej Novej Vsi, v Bratislave. V rámci riešenia práce bolo mojím cieľom navrhnúť interiér, ktorý je v kontexte s architektonickým stvárnením objektov tohoto komplexu, ako aj v kontexte s prírodným prostredím lokality. Celý koncept interiérov je preto založený na primárnom použití prírodných materiálov, estetické a výtvarné stvárnenie priestorov vychádza z priznaných textúr a faktúr týchto prírodných povrchov, ich vzájomnej rôznorodosti a jedinečnosti. Priznačným prvkom je motív "osekaných" hmôt jednotlivých objektov komplexu- akoby fragmentov horniny vychádzajúci z génia loci prírodného prostredia a inšpirácie neďalekým kameňolomom a skalnatými svahmi obklopujúcimi okolie pozemku. Na túto inšpiráciu sa odkazuje aj interiérový návrh Edukačného centra s knižnicou, kaviarňou ako aj malou expozíciou minerálov a neolitických nálezov z Devínskej Novej Vsi.
Key words:Sandberg, prírodné materiály, vzdelávanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited