25. 2. 2020  22:53 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identifikační číslo: 422
Univerzitní e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav interiéru a výstavníctva (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Knižnica Meditech, Bratislava - Interiér
Autor: Ing. arch. Lenka Petrášová
Pracoviště: Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Oponent:Ing. arch. Katarína Paškanová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Knižnica Meditech, Bratislava - Interiér
Abstrakt:Pri riešení mojej diplomovej práce som vychádzala z preddiplomového projektu s témou ,,Knižnica Meditech s administratívou". Objekt sa nachádza na Špitálskej ulici v Bratislave. V blízkosti sa nachádza niekoľko vysokých škôl, najmä Slovenská technická univerzita a lekárska fakulta Univerzity Komenského. Práve táto centrálna poloha s dobrým napojením na MHD a blízkosť vysokých škôl ma inšpirovala pre výber témy diplomovej práce. Mojím zámerom bolo vytvoriť miesto pre rozvoj štúdia a najmä dostupnosť podkladov pre toto štúdium. Nakoľko najbližšie takéto centrum sa nachádza až na Patrónke, tak som chcela vytvoriť tzv. ,,pobočku" Centru vedecko-technických informácií, aby ho študenti mali hneď po ruke a nemuseli cestovať. Pri navrhovaní som sa snažila vytvoriť dispozičné riešenie tak, aby sa nekrížili prevádzky knižnice a administratívy. V diplomovom projekte som sa bližšie zaoberala práve prvým nadzemným podlažím - parterom, kde značenie v podlahe hneď nasmeruje do jednotlivých častí objektu. Ústredným motívom riešenej časti je krivka EKG, ktorá je spoločným faktorom ako pre lekárov, tak aj pre architektov či stavbárov. Lekári dávajú život ľuďom a architekti zase budovám a zároveň zabezpečujú vhodné podmienky pre život. Táto krivka postupne prechádza celým podlažím od kníhkupectva, informačného pultu a časti multimédií. No najmä sa objavuje vo výklade. Na krivku som použila červenú farbu, keďže stimuluje krvný obeh, podporuje kreativitu a výkon a zároveň pôsobí proti únave čo je pri štúdiu dôležité. V kombinácii s neutrálnymi alebo archromatickými farbami pôsobí príjemne. Preto som červenú farbu zvolila ako doplnkovú a zároveň akcentujúcu. Inak vo väčšine interiéru ja použitá achromatická šedá a biela farba v kombinácii s drevom. Dôležitou súčasťou návrhu sú atypické prvky jednotlivých pultov, či už pokladničného pultu v kníhkupectve, informačného pultu alebo pracovných pultov v multimediálnej časti. Sú navrhnuté v rovnakom dizajne, avšak prispôsobené svojmu účelu. Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť priestor, ktorý by pôsobil celistvo napriek tomu, že sa tam nachádzajú tri rôzne funkcie. Chcela som vytvoriť priestor ktorý by inšpiroval, podporoval kreativitu a vzdelávanie, ale aj miesto pre odpočinok a stretávanie sa s priateľmi.
Klíčová slova:kníhkupectvo, informácie, multimédiá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně