6. 4. 2020  15:11 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identifikačné číslo: 422
Univerzitný e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav interiéru a výstavníctva (FA)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Knižnica Meditech, Bratislava - Interiér
Autor: Ing. arch. Lenka Petrášová
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Oponent:Ing. arch. Katarína Paškanová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Knižnica Meditech, Bratislava - Interiér
Abstrakt:Pri riešení mojej diplomovej práce som vychádzala z preddiplomového projektu s témou ,,Knižnica Meditech s administratívou". Objekt sa nachádza na Špitálskej ulici v Bratislave. V blízkosti sa nachádza niekoľko vysokých škôl, najmä Slovenská technická univerzita a lekárska fakulta Univerzity Komenského. Práve táto centrálna poloha s dobrým napojením na MHD a blízkosť vysokých škôl ma inšpirovala pre výber témy diplomovej práce. Mojím zámerom bolo vytvoriť miesto pre rozvoj štúdia a najmä dostupnosť podkladov pre toto štúdium. Nakoľko najbližšie takéto centrum sa nachádza až na Patrónke, tak som chcela vytvoriť tzv. ,,pobočku" Centru vedecko-technických informácií, aby ho študenti mali hneď po ruke a nemuseli cestovať. Pri navrhovaní som sa snažila vytvoriť dispozičné riešenie tak, aby sa nekrížili prevádzky knižnice a administratívy. V diplomovom projekte som sa bližšie zaoberala práve prvým nadzemným podlažím - parterom, kde značenie v podlahe hneď nasmeruje do jednotlivých častí objektu. Ústredným motívom riešenej časti je krivka EKG, ktorá je spoločným faktorom ako pre lekárov, tak aj pre architektov či stavbárov. Lekári dávajú život ľuďom a architekti zase budovám a zároveň zabezpečujú vhodné podmienky pre život. Táto krivka postupne prechádza celým podlažím od kníhkupectva, informačného pultu a časti multimédií. No najmä sa objavuje vo výklade. Na krivku som použila červenú farbu, keďže stimuluje krvný obeh, podporuje kreativitu a výkon a zároveň pôsobí proti únave čo je pri štúdiu dôležité. V kombinácii s neutrálnymi alebo archromatickými farbami pôsobí príjemne. Preto som červenú farbu zvolila ako doplnkovú a zároveň akcentujúcu. Inak vo väčšine interiéru ja použitá achromatická šedá a biela farba v kombinácii s drevom. Dôležitou súčasťou návrhu sú atypické prvky jednotlivých pultov, či už pokladničného pultu v kníhkupectve, informačného pultu alebo pracovných pultov v multimediálnej časti. Sú navrhnuté v rovnakom dizajne, avšak prispôsobené svojmu účelu. Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť priestor, ktorý by pôsobil celistvo napriek tomu, že sa tam nachádzajú tri rôzne funkcie. Chcela som vytvoriť priestor ktorý by inšpiroval, podporoval kreativitu a vzdelávanie, ale aj miesto pre odpočinok a stretávanie sa s priateľmi.
Kľúčové slová:kníhkupectvo, informácie, multimédiá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene