Jan 20, 2020   11:24 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Culture house Zrkadlovy haj, Bratislava - Petrzalka - Interior
Written by (author): Mgr. art. Roman Leško
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Hana Királyová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dom kultúry Zrkadlový háj, Bratislava - Petržalka - Interiér
Summary:Zadaním diplomovej práce je komplexný interiérový návrh vybranej časti vnútorných priestorov objektu Domu kultúry v Petržalke - Zrkadlový háj, mestskej časti Bratislavy. Cieľom práce bolo zamerať sa na objekt kultúrneho a spoločenského zariadenia s pomocou zatraktívniť verejný priestor spojený s kultúrnym vyžitím pre obyvateľov, ako aj návštevníkov. Vytvoriť podmienky a priestor pre napĺňanie kultúrno - výchovných a záujmových aktivít občanov v Petržalke, organizovať podujatia v jednotlivých oblastiach kultúrno - výchovnej činnosti pre všetky kategórie obyvateľov a umožňovať im aktívne aj pasívne kultúrne vyžitie. Organizujú sa tu súťaže, festivaly, koncerty ako aj iná hudobná produkcia, divadelné filmové predstavenia, rôzne prehliadky, výstavy a iné aktivity. Rôzne vzdelávacie a preškoľovacie podujatia vo forme rôznych kurzov. Formou besied sprostredkúvajú poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. V návrhu diplomovej práce som sa podrobnejšie venoval návrhu vnútorných priestorov v prízemnej časti a 1. nadzemnom podlaží. Vstupné priestory Dómu kultúry nachádzajúce sa na prízemí, sú priamo napojené na foyer v ktorej blízkosti sa nachádza šatňa. Súčasťou vstupného priestoru je denný bar, ktorý je umiestnený v zadnej časti vstupného priestoru. Taktiež sa tu nachádza terasa s využitím v letných mesiacoch. Na 1. nadzemnom podlaží som riešil chodbové priestory s barom ktorý je možné demontovať a zmontovať v prípade väčšej akcie. Ten sa nachádza nad viacúčelovou sálou s priamym výhľadom a zároveň medzi vstupmi na balkón divadelnej sály. Chodbové priestory 1. nadzemného podlažia sa opticky rozdeľujú na barovú a neutrálnu časť. Klubová miestnosť kultúrneho domu je situovaná hneď vedľa schodiska spolu s balkónom, ktorý je čiastočne zastrešený pre použitie aj v nepriaznivom počasí. Pre podlažia je charakteristický rovnaký design s menšími detailmi. Vnútorné priestory plne odrážajú funkciu objektu, sú jednoduché, pritom však moderné, vďaka svojej farebnosti pôsobia relaxačne. Objekt je prelínaný líniovými prvkami v podobe podhľadu s osvetlením, ktorý prechádza celým objektom. Výsledkom môjho návrhu prostredia je interiér ktorý inšpiruje, nepôsobí agresívne, nabáda k opätovnej návšteve.
Key words:Dom kultúry, Projekt interiéru, Rekonštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited