Jan 21, 2020   1:35 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: Art school, Liget, Budapest - Interior
Written by (author): Ing. arch. Alexandra Macháčová
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Hana Királyová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Umelecká škola - Art school, Liget, Budapešť - Interiér
Summary:Zadaním mojej diplomovej práce bol komplexný návrh vybraných vnútorných priestorov v objekte umeleckej školy Art School Liget v Budapešti v mestskom parku Liget. Projekt nadväzuje na preddiplomový projekt zo zimného semestra Ateliéru III. Inšpiráciou pre návrh bola daná lokalita a jej umelecký a kultúrny charakter. V parku sa nachádza viacero múzeí a galérií a preto sa výber témy zameral na jej tvorivú podstatu. Umelecká škola vhodne dopĺňa ostatné funkcie v okolí. Zámerom bolo vytvoriť priestor určený pre umeleckú činnosť a osobný rozvoj. Riešená časť tvorí vstupnú halu, bufet s posedením, obchod s umeleckými potrebami a triedy. Všetky riešené priestory sa nachádzajú na prízemí, pričom návrh tried je vzorovým príkladom pre všetky ostatné učebne v objekte s menšími zmenami. Každá trieda má pridelenú jednu farbu, v ktorej sú zladené aj jej zariaďovacie prvky. Triedy sa dajú navzájom prepájať posuvnými panelmi. Najväčšou časťou vybraného pôdorysu je vstupná hala s priľahlými chodbami. Tento veľký otvorený priestor cez dve podlažia slúži aj ako zhromaždovací a výstavný priestor študentských prác pri dôležitých udalostiach. Presvetlenie je cez zasklenú strechu a veľké transparentné plochy. Rovnako je docielenie aj prepojenie interiéru tried s exteriérom okolitej zelene. Výber materiálov a farebné kombinácie sú v interiéri podobné ako pri architektonickom návrhu, prevládajú prírodné materiály a biela farba v kombinácií s sivou a čiernou. Drobným detailom sú bodky, ktoré sa objavujú v exteriéri i interiéri. Bufet slúži pre návštevníkov školy na občerstvenie, použitím materiálu dreva sa dosiahla teplá a prijemná atmosféra. Prevádzka obchodu má zníženú podlahu a je opticky prepojená s bufetom lamelami. Návrh interiéru má vytvárať prijemnú, čistú a inšpirujúcu atmosféru.
Key words:trieda, bufet, obchod, umelecký, interiér, škola

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited