Apr 6, 2020   5:33 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Gymnazium Hubeneho st., Bratislava - Interior
Written by (author): Mgr. art. Igor Strmeň
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Katarína Paškanová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Gymnázium Hubeného ul., Bratislava - Interiér
Summary:STRMEŇ, Igor : Fakulta architektúry STU Bratislava - Návrh interiéru [ diplomová práca ]. Slovenská Technická Univerzita, Bratislava. Fakulta architektúry; Ústav interiéru a výstavníctva. Vedúci diplomovej práce : Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.; FA STU, 2016 Diplomová práca poukazuje na návrh určitých interiérových a exteriérových častí objektu, ktorým je Gymnázium Hubeného v Bratislave. Interiérové riešenia sú založené na filozofii využívania jednotlivých priestorov budovy, pričom sú brané do úvahy požiadavky vyplývajúce zo zadania diplomovej práce. Koncept priestorov sa špecifikuje na dve základné časti a to, rekonštrukciu priestorov gymnázia a navrhnutie konceptu novovybudovaného priestoru v podobe nadstavby spoločne s opisom nových funkčných miestností.
Key words:vstupna hala, rekonstrukcia, vzdelanie, interier

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited