Jan 20, 2020   10:59 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Extreme sport centre - Extreme Park - interior
Written by (author): Ing. arch. Katarína Valašik
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Hana Királyová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Centrum extrémnych športov - Extrem Park - Interiér
Summary:Zadaním mojej diplomovej práce bol komplexný návrh vybraných vnútorných priestorov v objekte športového centra „Extreme park“ v Devínskej Novej Vsi v Bratislave. Projekt nadväzuje na preddiplomový projekt zo zimného semestra Ateliéru III. Voľba funkčnej náplne vychádzala z analýzy možností športových aktivít v Bratislave a okolí. Absentujúce možnosti extrémnych športov v okolí Bratislavy boli kľúčovou inšpiráciou k vytvoreniu športového centra, ktoré by reprezentovalo predovšetkým lezecké aktivity doplnené o krytý skatepark. Vytvorila som trojpodlažný špirálovitý objekt, ktorého tvarový koncept vychádza z okolitých faktorov. Zámerom práce bolo vytvorenie priestorov, ktoré by po funkčnej aj vizuálnej stránke korešpondovali s charakterom aktivít, pre ktoré je objekt primárne určený. Bližšie som sa venovala vstupným priestorom prvého nadzemného podlažia, v ktorom sa nachádza bar a infocentrum, doplnené o zóny sedenia. Ďalej som sa zamerala na druhé nadzemné podlažie so školiacimi a prezentačnými priestormi. V interiéri som prednostne použila materiály ako sú betón a drevo v kombinácii s jednoduchými farbami - biela, sivá a antracitová. Pre vytvorenie kontrastu a dynamiky v priestore som zvolila doplnkovú farebnú kombináciu žltej a tyrkysovej. Celý koncept dispozície objektu bol riešený ako otvorená dispozícia, kde sa jednotlivé funkčné zóny vizuálne prepájajú. Tým sa stáva interiér objektu pre návštevníka atraktívnym z hľadiska rôznych vnemov, ktoré mu ponúka. Pocit otvorenosti vstupných priestorov je zámerne zmiernený tmavou farebnosťou stropu. Vstupy do objektu z oboch strán sú akcentované vložením kubusov s výraznými svetelnými vnútornými stenami, ktoré vťahujú návštevníka dnu. V interiéri dominuje jednoduchosť a estetická čistota materiálov nad vizuálne prekombinovanými prvkami. Naopak, atypický tvar a charakter prvkov ako napríklad tvar barového pultu zdôrazňuje psychologickú energickosť zariadenia. Nemenej dôležitou súčasťou návrhu je aj celkové osvetlenie, ktoré okrem primárneho účelu dotvára aj charakter celého priestoru. Efektné podsvietenie jednotlivých prvkov, ako aj výrazné líniové a krivkové svetelné plochy vytvárajú výtvarnú kompozíciu, ktorá dotvára atmosféru v jednotlivých zónach. Výrazným grafickým, ale aj orientačným prvkom sú umelecké grafity, ktoré delia vstupnú zónu na časť s výhľadom na lezecké steny a časť s výhľadom na skatepark. Celý interiér tak pôsobí nekonvenčne, energicky, no zároveň harmonicky v celom svojom koncepte a vytvára tak miesto, ktoré vyvolá estetický zážitok a stimuluje športovú aktivitu u návštevníkov, ktorí tu nájdu nielen športové, ale aj spoločenské vyžitie.
Key words:športové centrum, lezecká stena, skatepark, interiér

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited