Jan 20, 2020   11:55 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Metropolitan Innovation Center - Interior
Written by (author): Mgr. art. Lívia Grossová
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Hana Királyová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Centrum metropolitných inovácií - interiér
Summary:V mojej diplomovej práci som sa venovala budove starej chemickej školy sídliacej na Račianskej ulici v Bratislave. Nový projekt budovy sa nazýva „Centrum metropolitných inovácií“. Vzhľad budovy pôsobí staro a nevyužito a exteriér v sebe skrýva veľký potenciál pre využitie viacerých voľnočasových aktivít. Mojím cieľom bolo upraviť areál budovy tak, aby spĺňal všetky nároky budúcich užívateľov budovy. V časti areálu budovy som umožnila používateľom pohodlné parkovanie s jednoduchým prístupom do budovy a rôzne aktivity ako napr. Ihrisko, skate park, outdoor gym, miesto na trh a záhradka na dopestovanie si vlastných surovín. Interiér budovy som rozdelila na 3 úrovne: prízemie – doplnkové verejné funkcie, 1. a 2. poschodie – stredisko mimovládnych organizácií a 3. a 4. poschodie – dostupné bývanie Cohousing. V diplomovej práci som sa predovšetkým venovala častiam interiéru – vstupná hala, lobby, kaviareň, chodba, výstavný priestor, čakacia zóna pre kino a jednej variante dostupného bývania. Celkový interiér som sa snažila navrhnúť v modernom a funkčnom štýle súvisiacom s históriou a susediacou budovou areálu.
Key words:vstupná hala, lobby, kaviareň, chodba, výstavný priestor, čakacia zóna - kino, dostupné bývanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited