25. 10. 2020  18:29 Aurel
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identifikační číslo: 422
Univerzitní e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav interiéru a výstavníctva (FAD)

Kontakty
     
     
Výuka     Závěrečná práce     
Projekty
     
Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce: Prevádzková budova, Květná zahrada, Kroměříž, ČR
Autor:
Ing. arch. Lucia Straková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce: Prevádzková budova, Květná zahrada, Kroměříž, ČR
Abstrakt:
Návštevnícke centrum Kroměříž sa nachádza v barokovej záhrade zo 17. storočia. Objekt nadväzuje na nástupné línie na pozemok a je umiestnený na osi pozemku a existujúcej barokovej rotundy na pozemku v záhrade. Celá hmota ideovo vychádza z barokových protikladov vtedajšieho sveta. Na čo reaguje jendonuchý pôdorys v kontraste s tvarovo rozmanitou a členitou strechou. Tá je riešená 9 strešnými rovinami v rôznych spádoch, čím sa objekt stáva zaujímavým aj z vtáčej perspektívy, čo je podstatné pre diváka na kolonáde. Dispozíciu ovláda otvorená galéria cez dve podlažia , ktorá sa funkčne člení na tri celky. Hneď pri vstupe sa nachádza infocentrum, vpravo od neho priestory galérie so zázemím a vľavo sa nachádza záhradné centrum so skladmi. Oproti vstupu je multifunkčná prednášková miestnosť a pred ňou nástup na druhé podlažie. Na druhom nadzemnom podlaží je riešená prevádzka kaviarne so zázemím. Keďže je celý objekt navrhnutý s myšlienkou voľného otvoreného priestoru aj vo vnútri budovy, celá konštrukcia strechy tvorená oceľovými priehradovými nosníkmi je priznaná a návštevník tak má prehľad nielen o dianí v celom objekte, ale aj o objekte samotnom. Presklená časť fasády zo strany záhrady využíva kvetinový vyor brodérií v samotnej barokovej záhrade. Tento vzor zároveň slúži aj ako tieniaci prvok.
Klíčová slova:
barokový protiklad, návštevnícke centrum, priestor, záhrada


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně