24. 10. 2020  22:34 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identifikačné číslo: 422
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav interiéru a výstavníctva (FAD)

     
     
Výučba     Záverečná práca     
Projekty     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Prevádzková budova, Květná zahrada, Kroměříž, ČR
Autor: Ing. arch. Lucia Straková
Pracovisko:
Ústav interiéru a výstavníctva (FAD)
Vedúci práce: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Prevádzková budova, Květná zahrada, Kroměříž, ČR
Abstrakt:
Návštevnícke centrum Kroměříž sa nachádza v barokovej záhrade zo 17. storočia. Objekt nadväzuje na nástupné línie na pozemok a je umiestnený na osi pozemku a existujúcej barokovej rotundy na pozemku v záhrade. Celá hmota ideovo vychádza z barokových protikladov vtedajšieho sveta. Na čo reaguje jendonuchý pôdorys v kontraste s tvarovo rozmanitou a členitou strechou. Tá je riešená 9 strešnými rovinami v rôznych spádoch, čím sa objekt stáva zaujímavým aj z vtáčej perspektívy, čo je podstatné pre diváka na kolonáde. Dispozíciu ovláda otvorená galéria cez dve podlažia , ktorá sa funkčne člení na tri celky. Hneď pri vstupe sa nachádza infocentrum, vpravo od neho priestory galérie so zázemím a vľavo sa nachádza záhradné centrum so skladmi. Oproti vstupu je multifunkčná prednášková miestnosť a pred ňou nástup na druhé podlažie. Na druhom nadzemnom podlaží je riešená prevádzka kaviarne so zázemím. Keďže je celý objekt navrhnutý s myšlienkou voľného otvoreného priestoru aj vo vnútri budovy, celá konštrukcia strechy tvorená oceľovými priehradovými nosníkmi je priznaná a návštevník tak má prehľad nielen o dianí v celom objekte, ale aj o objekte samotnom. Presklená časť fasády zo strany záhrady využíva kvetinový vyor brodérií v samotnej barokovej záhrade. Tento vzor zároveň slúži aj ako tieniaci prvok.
Kľúčové slová:
barokový protiklad, návštevnícke centrum, priestor, záhrada


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene