Jan 24, 2020   4:38 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Tenis club
Written by (author): Ing. arch. Vladimír Homza
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tenisový klub s reštauráciou
Summary:Hlavným zámerom tejto bakalárskej práce bolo vytvorenie vlastného architektonického návrhu s jeho následným spracovaním na dvoch úrovniach projektovej dokumentácie. A to na projekt stavby pre územné konanie a projekt stavby pre stavebné konanie. Proces návrhu od samotnej myšlienky po jej následné rozpracovanie, bol sprevádzaný rôznými architektonicko technickými problémami, ktoré som musel v konecnom dôsledku eliminovat a uviest na správnu mieru. Finálna podoba projektu až po riešenie detailov komplexne reaguje na prostredie, rešpektuje dané urbanistické podmienky, použité typologické druhy , stavebno - fyzikálne požiadavky, požiarnu ochranu, technické zabezpecenie budovy a všetky platné stavebno - technické normy. Výsledkom tejto práce je textová a hlavne grafická cast v ktorej sa nachádza celý návrh, a to v dvoch castiach projektovej dokumentácie: prvá cast - projekt stavby pre územné konanie a druhá cast - projekt stavby pre stavebné konanie. Dalšou castou tejto práce sú prílohy, ktoré obsahujú výkresy v mierke a model objektu.
Key words:stavebne konanie, projektova dokumentacia, navrh

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited