Jan 26, 2020   3:51 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:abstract
Written by (author): Ing. arch. Peter Hubinský
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tenisový klub s reštauráciou
Summary:Zadaním bakalárskej práce pre rok 2010,2011 bolo vypracovanie objektu na úrovni stavebneho povolenia. Taktiež boli do práce zahrnute casti obsahujúce architektonickú štúdiu, konštrukcne detaily a ostatné nevyhnutné náležitosti potrebné pre úspešné zrealizovanie celkoveho projektu. Objekt je zrealizovaný z rôznych aspektov, cez urbanisticke riešenie, až po výkresy pre stavebne povolenie. V danej lokalite bolo potrebne vyriešit niekoko problemov ako napríklad parkovanie alebo zásobovanie.Problem sa podarilo uspokojivo vyriešit a dosiahnut celkový súlad medzi samotným objektom a prostredím. Návrh sa snaži komunikovat s prostredím, riešenie sa snaži nájst v urbanistických štruktúrach. Celkový výstup projektu tvorí grafická, textová cast a samotný model.
Key words:reštaurácia, tenis, kaviareň

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited