Jan 28, 2020   11:48 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Tenis club with restauration
Written by (author): Ing. arch. Vladimír Kabát
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tenisový klub s reštauráciou
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre zadanie Tenisový klub s reštauráciou na ulici Pri Habánskom mlyne v Bratislave, časť Staré mesto v dvoch úrovniach- časť architektonický návrh a projekt stavby. V prvej časti som vypracoval architektonický návrh s dokumentáciou pre územné konanie. Riešil som urbanistický, architektonický a dispozičný koncept riešenia zadania. V druhej časti- projekt stavby som spracoval základnú stavebno-architektonickú dokumentáciu a prehlbujúcu dokumentáciu objektu. Objekt je navrhovaný ako novostavba pre existujúci tenisový klub v danej lokalite. Je situovaný v strednej časti areálu klubu s prístupom z dvoch komunikácií. Stúpajúci terén územia bol čiastočne využitý na zasadenie objektu, čím sa vytvorili dve úrovne vstupu. Hlavný vstup je na úrovni prvého nadzemného podlažia na ktorom sa nachádza reštaurácia pre verejnosť. Na prvom podzemnom podlaží sú šatne športovcov prístupné aj priamo z kurtov z exteriéru. Na druhom nadzemnom podlaží je športový klub. Okolo celého objektu je riešená oceľová konštrukcia s drevenými lamelami.
Key words:tenis, klub, reštaurácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited