Jan 20, 2020   9:16 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: FIRE STATION, PANÓNSKA CESTA
Written by (author): Ing. arch. Martina Barborjaková
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hasičská stanica, Panónska cesta, Bratislava
Summary:Navrhovaná hasičská stanica je situovaná v Bratislavskej mestskej časti Petržalka v menej atraktívnom prostredí. Riešený pozemok je lemovaný rušnou Panónskou cestou za ktorou je pole, uzatvára ho rozsiahla obytná zóna s pár objektmi občianskych vybaveností, neorganizovanou zeleňou, hmotovo i farebne lokalita nevyčnieva so šedého podpriemeru. Riešený pozemok je rozsiahly, obmedzení sa pri návrhu vyskytlo minimum, no napriek tomu paradoxne vhodnejší bol pre dané územie celkovo striedmy výraz. Idea návrhu spočíva v prejazdných garážach pohodlných pre plynulý pohotovostný status hasičskej stanice, vo vyosení objektu z chudobnej uličnej čiary, či striedmosťou fasády s ,,narušeným'' rastrom okien. Celkovo objekt komunikuje s existujúcou zástavbou v načatom dialógu potencionálnych zmien. Hmotovo budova reaguje na potrebu plynulej prevádzky vozidiel v pohotovosti, preto je v garážovej časti vyosená z uličnej čiary, s ktorou ale prevádzková časť lícuje. Toto usporiadanie hmôt takisto zčasti súvisí aj s orientáciou svetových strán. Objekt obsahuje prevádzky plniace výlučne potreby hasičského záchranného zboru.
Key words:prejazdné garáže, trimo panely, hasičská stanica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited