Jan 20, 2020   4:57 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:creative centre
Written by (author): Ing. arch. Katarína Blahútová
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kreatívne centrum pre mládež
Summary:Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo vytvoriť nový architektonický návrh a náseldne ho spracovať do podoby na stavebné povolenie. Pri tejto práci bolo potrebné využívaž všetky doposiaľ získané, ale aj novonadobudnuté vedomosti. V mojej bakalárskej práci som riešila objekt Kreatívneho centra v časti Ružinov, Bratislava. Budova je určena pre male deti a mládež, na základe čoho som volila následné kroky v mojej práci. Pozemok je umiestnený v celku dobrej oblasti. Budovu som situovala v blízkosti už existujúcej základnej školy. Týmto som tak vytvorila akýsi začiatok "centra" vzdelania. Objekt sa snaží korešpondovať s okolitou zástavbou, ale zároveň aj vynikať. Projekt pozostáva z dvoch častí. Prvú časť tvorí architektonická študia a v druhej časti sa project spracováva na stavebné povolenie. V tejto časti bolo potrebné splniť základné normové podmienky v oblasti fyziky, nosných konštrukií a požiarnej bezpečnosti. Súčasťou práce je aj príloha, ktor obsahuje kompletnú výkresovú dokumnetáciu k objektu Kreatívneho centra.
Key words:kreatívne , centrum, architektonická

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited