Jan 23, 2020   10:03 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:KONVERZIA PRIEMYSELNÉHO OBJEKTU
Written by (author): Mgr. art. Ing. Veronika Bartová
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Konverzia priemyselného objektu- Cvernovka Bratislava - interiér
Summary:KONVERZIA PRIEMYSELNÉHO OBJEKTU Bývalá Cvernovka na Paričkovej ulici sa je súčasťou industriálneho dedičstva a je považovaná za technickú pamiatku mesta Bratislavy. Budova pochádza zo začiatku 20. storočia. V súčasnosti sú v priestoroch Cvernovky predajne niekoľkých firiem, no viac ako 50% zostáva naďalej nevyužitých. Zámerom tohto projektu je využitie prestavbových a rozvojových urbanistických a architektonických koncepcií, ktoré sa neboja histórie, naopak ju tvorivo integrujú a zakotvujú do nových, starostlivo premyslených veľkolepých tém, čo dáva záruku ich úspešného vyznenia, príťažlivosti a všeobecného prijatia obyvateľmi a návštevníkmi mesta. Jednou z možností využitia továrne je zmeniť ju na obchodno-spoločenské a vzdelávacie centrum, podporujúce remeselné zručnosti, umelecké vnímanie a formovanie svojho prostredia s nezanedbateľným vplyvom na premenu ľudských vzťahov a pritom nepoprieť jej samotnú podstatu. Výhodou priemyselných stavieb je, že vo svojej monumentálnosti skrývajú obrovský priestor. Samotná Cvernovka pozostáva zo štyroch poschodí. Tieto priestory umožňujú zriadenie špičkového centra módy a textilu s jeho samotnou výrobou..
Key words:centrum, móda, cvernovka


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited