Jan 21, 2020   1:40 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Car showroom and auto service
Written by (author): Bc. Zuzana Basandová
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Autosalón s autoservisom, Ivánska cesta, Bratislava
Summary:Zadanie bakalárskej práce pre rok 2011/2012 bolo vypracovať dokumentáciu objektu pre územne konanie a stavebné povolenie na mnou vybranú tému autosalónu s autoservisom. Výkresová časť obsahuje detaily, tabuľky a ďalšie prehlbujúce výkresy pre doplnenie všetkých náležitostí projektu. Zadaná lokalita pre projekt vyžadovala podrobnú analýzu územia, z ktorej vyplynuli mnohé faktory, ktoré boli následne aplikované pri samotnom návrhu. Urbanizmus lokality a dispozičné riešenie zadanej témy sa zobrazilo na hmote objektu ako aj jeho umiestnení na pozemku. Pri analýzach sa taktiež riešili problémy územia, ktoré bolo treba zahrnúť do návrhu, pre dosiahnutie komplexnosti projektu. Voľba showroomu pre automobilku MINI ovplyvnila architektúru, design a návrh materiálov typických pre pôvod tejto značky. Celkovou myšlienkou návrhu bolo zabezpečenie hármónie a funkčnosti vo všetkých stupňoch navrhovania, aby bol dosiahnutý, čo najlepší výsledok. Celkový výstup projektu tvorí grafická časť, textová časť a fyzický model navrhovaného objektu.
Key words:konštrukcia, objekt, autosalón

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited