Jan 20, 2020   3:04 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: University Center Hole, Bratislava - Interior
Written by (author): Ing. arch. Magdaléna Ráczová
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Hana Királyová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Univerzitné centrum - University Hole, Bratislava - interiér
Summary:Budova vzdelávacieho centra pre študentov Technickej univerzity, s príznačným názvom Univerzity Hole, ako univerzitná diera verzus hala, sa nachádza vo vnútornom areály Fakulty Stavebnej, Strojárskej, Chemickej a Potravinárskej, v Bratislave pri námestí Slobody. Tento vnútorný areál škôl slúži ako prechodná pešia komunikácia medzi jednotlivými fakultami a jedálňami, a takisto aj ako dopravný priechod pre autá, ktorý bol pred mojím objektom rušivý a som ho obmedzila. Možný je vstup pre autá len do podzemnej garáže Univezitného centra a na plochy vyhradené pre parkovanie. Okolie Univerzitného centra je vyhradené pre oddych a posedenie aj ako rozptylová plocha pre študentov a profesorov. Objekt Univerzitného centra je vlastne dvojpodlažná budova s jedným podzemným parkovaním, vytvoreným pre nedostatočný počet parkovacích miest v areály. Nachádza sa v centrálnej časti areálu a je teda spojovacím bodom všetkých peších ťahov študentov a profesoro fakúlt. Hlavný vstup je z juhozápadnej časti areálu. Tvorí ho dominantná zasklená fasáda, ktorá vymedzuje v interiéry priestor vstupnej haly. Prízemie centra tvorí vstupná hala cez dve podlažia s centrálnym schodiskom vedúcim na galériu v druhom nadzemnom podlaží. Na vstupnú halu nadväzuje priestor kaviarne s barom a lounge časťou, z ktorej je možný vstup do kníhkupectva. Kníhkupectvo sa nachádza po pravej strane od vstupnej haly, odkiaľ je hlavný vstup do predajne. Po ľavej strane haly je presklený výťah, únikové schodisko, toalety a kopírovacia služba s predajom kancelárskych vecí. Zadnú časť budovy orientovanú na severovýchod tvoria zásobovacie vstupy pre kníhkupectvo, kaviareň a kopírovacie služby s tlačou. Horné podlažie tvorí galéria s recepčným pultom a šatňou. Po pravej a ľavej strane od recepcie sa nachádzajú priestory pre konzultácie, poradenské služby a seminárne miestnosti. Pre podrobné riešenie na diplomovú prácu som si zvolila priestor kaviarne s lounge-ovou časťou s názvom S2BA (STUBA). Nachádza sa na prízemý budovy a je ľahko povšimnuteľný hneď pri vstupe do objektu, pretože je to kontinuálne naväzujúci prietor na vstupnú halu. Je to otvorený prietor študentskej kaviarne, ktorý je dostatočne presvetlený prirodzeným osvetlením, prechádzajúci do zvýšenej časti lounge, kde je použité už len umelé osvetlenie a je to intímnejšou časťou na posedenie. V hale sa nachádzajú sedacie prvky a je kontinuálnym pokračovaním obslužnej zóny kaviarne. Je to priestor, ktorý je nielen prechodný, ale aj využitý na sedenie, relax, internetovanie, diskusné fóra, či rôzne prezentačné akcie a výstavy. Kaviareň môže pri väčších akciách slúžiť aj ako zásobovanie a obsluha.
Key words:univerzitné centrum, kaviareň, s2ba, interier

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited