5. 4. 2020  6:07 Miroslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identifikační číslo: 422
Univerzitní e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav interiéru a výstavníctva (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Interiér priestorov Múzea vulkánov , Lanzarote, Španielsko
Autor: Ing. arch. Zuzana Dravecká
Pracoviště: Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Oponent:Ing. arch. Katarína Paškanová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Interiér priestorov Múzea vulkánov , Lanzarote, Španielsko
Abstrakt:Abstrakt Predmetom riešenia mojej diplomovej práce boli vstupné a výstavné priestory Múzea vulkánov na španielskom ostrove Lanzarote. Navrhnúť toto múzeum vulkánov bolo cieľom medzinárodnej študentskej súťaže. Objekt je situovaný v chránenej prírodnej rezervácii Timanfaya, ktorá je význačná svojím vulkanickým pôvodom a jedinečným výrazom sopečnej krajiny. Budova tvorí v tomto prostredí solitérny prvok . Dôležitým aspektom pri jeho navrhovaní bola snaha zakomponovať stavbu do okolitej prírody tak, aby nepôsobila rušivo, ale naopak , aby zdôraznila jej organický charakter. Inšpiráciou sa mi stala tečúca láva, v podobe ktorej sa nesie skulpturálny tvar budovy. Timanfaya je veľmi navštevovaným miestom a tak bolo potrebné navrhnúť objekt výrazovo dostatočne atraktívny pre návštevníkov a zároveň spĺňajúci všetky požiadavky, ktoré boli vopred dané v lokalitnom programe. Hlavnou ideou riešených interiérov je zachovať organický charakter , vniesť do vnútorných priestorov dynamiku okolitej prírody prostredníctvom atypových riešení stavebných či mobiliárnych prvkov. Veľmi dôležitým a zjednocujúcim výrazovým prvkom je vrásnenie zachytené napríklad v dominujúcej skulpturálnej stene vo foyer, taktiež recepčného pultu či ustupujúcich podlaží vstupnej haly. Môžeme zachytiť jemné zlievania a prepojenia niektorých stien či mobiliárnych prvkov do podlahy, v ktorej sú citeľné vrstevnice, ktoré pokračujú pozdĺž celej budovy a naznačujú smer výstavy. Výstavné priestory sú riešené veľkoryso a umožňujú viacero možných variácii usporiadania. Okrem hlavnej expozičnej haly sa vstupuje do menších variabilne oddeliteľných priestorov určených predovšetkým na videoprojekciu. Ich súčasťou sú tiež interaktívne didaktické panely. Výstava je riešená dvojúrovňovo. Na druhé poschodie sa prichádza dvomi zmiešanočiarými schodiskami, ktorých podschodiskový priestor je plne využitý na skladobné účely v jednom prípade, v druhom dôvtipne prezentujú významné sopky sveta cez štrbiny v atypickej konštrukcii. Na druhé podlažie vedie aj samostatný vstup prístupný hlavným schodiskom alebo výťahom. Táto časť expozície je predovšetkým zameraná na výstavu fotografií a malieb so sopečnou tématikou. Netreba zabúdať, že samotná krajina je jednou nádhernou expozíciou, ktorá je odvnímateľná cez vybrané miesta v presklenej fasáde budovy. Ostatok je tienený, aby do interiéru vstupovalo len požadované množstvo denného osvetlenia.
Klíčová slova:expozícia, dynamika, atyp

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně