25. 2. 2020  22:20 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identifikačné číslo: 422
Univerzitný e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav interiéru a výstavníctva (FA)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Interiér priestorov Múzea vulkánov , Lanzarote, Španielsko
Autor: Ing. arch. Zuzana Dravecká
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Oponent:Ing. arch. Katarína Paškanová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Interiér priestorov Múzea vulkánov , Lanzarote, Španielsko
Abstrakt:Abstrakt Predmetom riešenia mojej diplomovej práce boli vstupné a výstavné priestory Múzea vulkánov na španielskom ostrove Lanzarote. Navrhnúť toto múzeum vulkánov bolo cieľom medzinárodnej študentskej súťaže. Objekt je situovaný v chránenej prírodnej rezervácii Timanfaya, ktorá je význačná svojím vulkanickým pôvodom a jedinečným výrazom sopečnej krajiny. Budova tvorí v tomto prostredí solitérny prvok . Dôležitým aspektom pri jeho navrhovaní bola snaha zakomponovať stavbu do okolitej prírody tak, aby nepôsobila rušivo, ale naopak , aby zdôraznila jej organický charakter. Inšpiráciou sa mi stala tečúca láva, v podobe ktorej sa nesie skulpturálny tvar budovy. Timanfaya je veľmi navštevovaným miestom a tak bolo potrebné navrhnúť objekt výrazovo dostatočne atraktívny pre návštevníkov a zároveň spĺňajúci všetky požiadavky, ktoré boli vopred dané v lokalitnom programe. Hlavnou ideou riešených interiérov je zachovať organický charakter , vniesť do vnútorných priestorov dynamiku okolitej prírody prostredníctvom atypových riešení stavebných či mobiliárnych prvkov. Veľmi dôležitým a zjednocujúcim výrazovým prvkom je vrásnenie zachytené napríklad v dominujúcej skulpturálnej stene vo foyer, taktiež recepčného pultu či ustupujúcich podlaží vstupnej haly. Môžeme zachytiť jemné zlievania a prepojenia niektorých stien či mobiliárnych prvkov do podlahy, v ktorej sú citeľné vrstevnice, ktoré pokračujú pozdĺž celej budovy a naznačujú smer výstavy. Výstavné priestory sú riešené veľkoryso a umožňujú viacero možných variácii usporiadania. Okrem hlavnej expozičnej haly sa vstupuje do menších variabilne oddeliteľných priestorov určených predovšetkým na videoprojekciu. Ich súčasťou sú tiež interaktívne didaktické panely. Výstava je riešená dvojúrovňovo. Na druhé poschodie sa prichádza dvomi zmiešanočiarými schodiskami, ktorých podschodiskový priestor je plne využitý na skladobné účely v jednom prípade, v druhom dôvtipne prezentujú významné sopky sveta cez štrbiny v atypickej konštrukcii. Na druhé podlažie vedie aj samostatný vstup prístupný hlavným schodiskom alebo výťahom. Táto časť expozície je predovšetkým zameraná na výstavu fotografií a malieb so sopečnou tématikou. Netreba zabúdať, že samotná krajina je jednou nádhernou expozíciou, ktorá je odvnímateľná cez vybrané miesta v presklenej fasáde budovy. Ostatok je tienený, aby do interiéru vstupovalo len požadované množstvo denného osvetlenia.
Kľúčové slová:expozícia, dynamika, atyp

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene