Jan 26, 2020   4:27 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Interior of cafe bar in The Centre For Promotion, Belgrade, Serbia
Written by (author): Ing. arch. Martina Geletová
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Martin Hoza
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interiér kaviarne v Centre propagácie vedy, Belehrad
Summary:Centrum propagácie vedy sa nachádza na časti pozemku Bloku 39 v meste Belehrad, hlavnom meste Srbska. Umiestnenie a orientácia stavby zohľadňuje danosti pozemku, okolité prostredie, ako aj kultúrno-spoločenské danosti lokality. Okolie objektu je riešené ako oddychový priestor so sieťou chodníkov, pochôdznych trávnikov a vodných plôch, ktoré dotvárajú atmosféru a zároveň poskytujú priestor pre trávenie voľného času či už návštevníkom centra medzi výstavnými prehliadkami, konferenciami... alebo sa stáva príjemným prostredím parku pre každého. Objekt zastrešuje funkcie a aktivity centra propagácie vedy. Je teda navrhovaný ako multifunkčné centrum s výstavnými priestormi, priestormi pre recepcie, konferencie, taktiež obsahuje priestory knižnice, študovní, obchody so suvenírmi, kaviarne a všetky ostatné časti a priestory, ktoré zariadenie tohto typu potrebuje pre svoju prevádzku. Hmota sa skladá z piatich sekcií, ktoré sú navzájom prepojené v línii strednej časti. Hmotu tvorí rebrový raster so sklenenou výplňou, pričom toto rastrovanie je prerušené sekciou riešenou v plných plochách. Témou diplomovej práce je riešenie kaviarenského priestoru v tomto centre. Kaviareň sa nachádza v rohovej pozícii hlavnej sekcie na I.NP v nadväznosti na foyer. Keďže kaviareň ja lokalizovaná v Centre propagácie vedy, aj základná myšlienka pre tvorbu interiéru pochádza z tejto oblasti. Kompozícia interiéru v sebe nesie myšlienku vody, ako životodarnej tekutiny, jej metamorfózy na kryštalickú formu a jej spätný návrat do kvapalnej podoby doslova od podlahy až po strop. Výber materiálov, farieb, povrchových úprav stien, stropov a výber mobiliáru reflektuje túto filozofiu a zároveň zohľadňuje umiestnenie prevádzky do centra tohto typu. Voda tu zohráva úlohu kompozičného prvku a zároveň sa stáva akýmsi prepájacím elementom medzi kaviarenskou časťou a foyer, v rámci väčšej mierky, medzi interiérom a exteriérom. Zároveň návštevníkov navádza a smeruje k lukratívnym častiam či už kaviarne alebo objektu ako celku. Kaviareň je koncipovaná s centrálnym barovým pultom, ktorý obkolesujú rôzne formy sedenia, takže si každý zákazník môže nájsť to, čo mu vyhovuje. Barový pult ako centrálny bod a akcent sa stáva aj dominantným prvkom, pričom okolité zariadenie naň kompozične a materiálovo reaguje. Celý priestor je riešený s citom "jemnosti vody", no zároveň "drsnosti vedy".
Key words:kaviareň, centrum propagácie vedy, interiér

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited