Jan 26, 2020   3:45 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Leisure Centre in Hrubý Šúr, Interior Design
Written by (author): Mgr. art. Matej Repaský
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Hana Királyová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Centrum voľného času v Hrubom Šúri - interiér
Summary:ABSTRAKT Cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie návrhu interiéru centra voľného času v objekte pôvodnej ľudovej školy v Hrubom Šúri. Základnou myšlienkou práce bolo vytvorenie nových moderných verejných priestorov určených na komerčné, vzdelávacie a spoločenské účely pre široké vrstvy obyvateľstva. V návrhu bola zachovaná historická fasáda budovy a k objektu bola pristavená nová časť (hala). Interiér priestorov bol riešený jednoduchým dizajnom a farebnosťou a boli využité hlavne prírodné materiály (drevo). Použitý bol predovšetkým katalógový nábytok, návrh však obsahuje aj niekoľko atypov (barový pult, recepcia, sedenie v spoločenskej miestnosti a luster). Práca obsahuje textovú a grafickú časť. Textová časť je tvorená sprievodnou správou obsahujúcou základné údaje o stavbe, jej kapacite, situovaní, urbanistické, architektonicko-výtvarné, prevádzkovo-dispozičné a stavebno-technické riešenie a koncepciu osvetlenia a kúrenia. Grafická časť pozostáva zo súboru grafických výkresov.
Key words:Interiér, materiali, Hrubí Šúr

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited