29. 3. 2020  14:29 Miroslav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identifikační číslo: 422
Univerzitní e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav interiéru a výstavníctva (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Zdravé bývanie\\Aplikácia nových a osvedčených dispozičných princípov, materiálov a technológií v bytovom interiéri
Autor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Pracoviště: Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Viera Lichardová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zdravé bývanie\\Aplikácia nových a osvedčených dispozičných princípov, materiálov a technológií v bytovom interiéri
Abstrakt:Problematika zdravého bývania sa už niekoľko rokov analyzuje nielen medzi odborníkmi ale aj v laickej verejnosti. Súčasný človek strávi asi 80% -90% zo svojho života vo vnútorných priestoroch. K životnému prostrediu, ktoré je prirodzene spojované so zdravím -- znečistenie ovzdušia a vody, toxické odpady, smog hluk..., sa pridávajú aj stavby. Ich vnútorné priestory majú na organizmus človeka vplyv, môžu mu spôsobiť choroby, ale sú aj schopné jeho fyzické a duševné zdravie podporiť. Aj z tohto dôvodu je dôležité sledovať v akom prostredí sa pohybujeme. Stavby reprezentujúce zdravé bývanie spĺňajú požiadavky na komfort, estetiku, sú šetrnejšie k spotrebe energií, produkujú menej škodlivín. Hlavným cieľom je vytvorenie príjemného interiéru, s dostatkom svetla, tepla v období zimy a príjemného chladu v lete, komfortného, funkčného, s dlhou životnosťou, energeticky nenáročného, prijateľného pre jeho obyvateľov a svojím spracovaním a použitými materiálmi šetrného k životnému prostrediu. Úlohou architekta nie je len tvorba estetického a funkčného architektonického diela, ale aj vytvorenie kvalitného prostredia pre zdravý život užívateľov, vhodným výberom materiálov, technológií zodpovedajúcim daným podmienkam, v nadväznosti na celkovú dispozíciu a väzbu bytu na daný priestor. Na kvalite vnútorného prostredia sa podieľa rad faktorov. Niektoré z nich sú vopred dané charakterom lokality a umiestnenia domu -- kvalita vonkajšieho vzduchu, ďalšie je možné ovplyvniť architektonickým aj stavebne technickým riešením -- spôsob vykurovania, výmena vzduchu, vetrací systém, stavebné materiály. Veľká časť súvisí priamo s vnútornou prevádzkou -- aktivity obyvateľov, zariaďovacie prvky, upratovanie, čistenie a údržba interiéru. Kapitoly 1.- 3. analyzujú daný problém z hľadiska kvality bývania a sú určené ako podklad pre architektonickú tvorbu vnútorného prostredia. Kapitoly 4. -- 7. sa venujú konkrétnym riešeniam. Problematika sa týka nielen nových architektonických objektov, ale siaha aj do staršieho bytového fondu. Veľké množstvo bytov nespĺňa požiadavky na zdravé bývanie. Vzhľadom k tomu je táto téma veľmi potrebná a aktuálna. Poukazuje na nutnosť aplikácie poznatkov danej problematiky v celej svojej šírke. Veľmi dôležitá je celospoločenská informovanosť, vzdelávanie a prístup k informáciám o materiáloch, bytovom zariadení a technológiách, ktoré sa integrujú do bytových interiérov.
Klíčová slova:zdravé bývanie, interiér, zdravé materiály

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně